ચણોઠીયા ગામે માં કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ દ્વારા ત્રિતીય સર્વજ્ઞાતિ સમુહલગ્ન યોજાયા

ચણોઠીયા ગામે માં કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ દ્વારા ત્રિતીય સર્વજ્ઞાતિ સમુહલગ્ન યોજાયા

jayeshbokhani@vatsalyanews.com 05-Dec-2019 09:00 PM 286

ચણોઠીયા તાલુકાના વિરમગામ જહુ મેલડી માતાના ધામ મુકામે માં કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ દ્વારા ત્રિતીય સર્વજ્ઞાતિ સમુહ લગ્ન યોજાયા હતા.જેમાં સાત ગરીબ પરિવારના વર કન્યાના લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સર્વજ્....


અમદાવાદ: ચણોઠીયા ગામે માઁ કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ દ્વારા પ્રથમ સમુહલગ્ન યોજાશે

અમદાવાદ: ચણોઠીયા ગામે માઁ કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ દ્વારા પ્રથમ સમુહલગ્ન યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 22-Jul-2019 02:11 PM 236

જયેશ બોખાણીઅમદાવાદ: વિરમગામ તાલુકાના ચણોઠીયા ગામમાં માઁ કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ આયોજીત તા.૧-૧૨-૧૯ રવિવારના રોજ પ્રથમ સર્વજ્ઞાતિ સમુહલગ્ન યોજાશે.આ સમુહલગ્નમાં વધુમાં વધુ ૦૭ વરઘોડિયા લેવામાં આવશે અને જેની ન....


1