અમદાવાદ: ચણોઠીયા ગામે માઁ કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ દ્વારા પ્રથમ સમુહલગ્ન યોજાશે

અમદાવાદ: ચણોઠીયા ગામે માઁ કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ દ્વારા પ્રથમ સમુહલગ્ન યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 22-Jul-2019 02:11 PM 147

જયેશ બોખાણીઅમદાવાદ: વિરમગામ તાલુકાના ચણોઠીયા ગામમાં માઁ કૃપા સમુહલગ્ન સમિતિ આયોજીત તા.૧-૧૨-૧૯ રવિવારના રોજ પ્રથમ સર્વજ્ઞાતિ સમુહલગ્ન યોજાશે.આ સમુહલગ્નમાં વધુમાં વધુ ૦૭ વરઘોડિયા લેવામાં આવશે અને જેની ન....


1