શ્રી અઢાર ગામ લિંબાચીયા કેળવણી સહાયક મંડળ નો ૧૯ મો સ્નેહ મિલન અને ઇનામ વિતરણ  કાર્યક્રમ યોજાયો.

શ્રી અઢાર ગામ લિંબાચીયા કેળવણી સહાયક મંડળ નો ૧૯ મો સ્નેહ મિલન અને ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો.

vatsalyanews@gmail.com 12-Nov-2019 08:24 PM 231

શ્રી અઢાર ગામ લિંબાચીયા કેળવણી સહાયક મંડળ નો ૧૯ મો સ્નેહ મિલન અને ઇનામવિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો.અઢાર ગામ નાયી સમાજ કેળવણી મંડળ નો ૧૯ મો સ્નેહમિલન અને ઇનામવિત્રરણ કાર્યક્રમ બાબુલાલ મહારાજ માલોસણા વાળા ની ....


ભરોડ ગામે ધ્વજ વંદન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો

ભરોડ ગામે ધ્વજ વંદન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો

vatsalyanews@gmail.com 16-Aug-2019 11:58 AM 248

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વડગામ તાલુકાના ભરોડ ગામે ધ્વજ વંદન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો... જેમાં ગામ ના સરપંચ શ્રી અને ગ્રામ જનોએ હાજરી આપી હતી...રિપોર્ટર. કમલેશ. રાવળ ડીસા..


1