મહીસાગર સંતરામપુર ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમ માં શાળા પ્રશાસન ની બેદરકારી માં 2 વિધાર્થી ના મોત

મહીસાગર સંતરામપુર ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમ માં શાળા પ્રશાસન ની બેદરકારી માં 2 વિધાર્થી ના મોત

jigneshshah@vatsalyanews.com 15-Aug-2019 02:42 PM 176

મહીસાગર બ્રેકીંગસંતરામપુર તાલુકાના કેનપુર ગામ ની હાઈસ્કૂલ માં ધ્વજ વંદન ની પાઇપ વિધાર્થી પાસે ઉભી કરતા પાઇપ શાળા ઉપર પસાર થતા વીજ વાયર ને અડતા 2 વિધાર્થી ના ઘટના સ્થળે મોત.ગુજરાતમાં મહીસાગર જિલ્લાના સ....


1