સાણંદમાં સરકારની વિધવા સહાય યોજના આપવા તલાટી કમ મંત્રી મંડળની અનોખી ઝુંબેશ

સાણંદમાં સરકારની વિધવા સહાય યોજના આપવા તલાટી કમ મંત્રી મંડળની અનોખી ઝુંબેશ

vatsalyanews@gmail.com 07-Sep-2019 10:28 AM 191

અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકામાં ગામડાની વિધવા અને નિરાધાર મહિલાઓ જેઓ સરકારની વિધવા સહાય મેળવવાને પાત્ર હોવા છતા પૂરતી જાણકારી ન હોવાને કારણે અથવા પુરાવાઓ ભેગા કરી શકવાના અભાવે વિધવા સહાયથી વંચિત રહેત....


પાઇપ બાઇક પર પડતાં ચાલક નું મૌત.

પાઇપ બાઇક પર પડતાં ચાલક નું મૌત.

vatsalyanews@gmail.com 13-May-2019 11:34 AM 301

સાણંદ તાલુકાના વિરોચનનગર ગામના પાટિયા પાસે ટ્રેલર હાઇવે પર ઝડપથી પસાર થઇ રહ્યું હતું. તે સમયે બાઇક લઈ બે યુવકો પસાર થઇ રહ્યા હતા. ત્યારે ટ્રકે સાઈડ કાપતા પાઈપને બાંધેલો પટ્ટા તૂટી જતા ટ્રકમાંથી પાઈપ બ....


1