સાબરકાંઠા-અરવલ્લી લોકસભાની બેઠક ઉપર ભાજપે ભગવો લહેરાવ્યો .

સાબરકાંઠા-અરવલ્લી લોકસભાની બેઠક ઉપર ભાજપે ભગવો લહેરાવ્યો .

vatsalyanews@gmail.com 23-May-2019 07:53 PM 225

સાબરકાંઠા-અરવલ્લી લોકસભાની બેઠક ઉપર ભાજપે ભગવો લહેરાવ્યો .ભાજપનો ભવ્ય વિજય,ભાજપના ઉમેદવાર દિપસિંહ રાઠોડ ની ૨,૪૦,૦૦૦ મતો થી ભવ્ય વિજય.,જીત બાદ દિપસિંહ રાઠોડે પ્રભુ તથા મતદારો તથા ભાજપ કાર્યકરો નો આભાર ....


1