હનુમાનગઢ ગામે કલેકટરનાં અધ્યક્ષસ્થાને રાત્રીસભા યોજાઇ

હનુમાનગઢ ગામે કલેકટરનાં અધ્યક્ષસ્થાને રાત્રીસભા યોજાઇ

vatsalyanews@gmail.com 18-Oct-2019 10:56 AM 180

રાણાવાવ તાલુકાનાં હનુમાનગઢ ગામે કલેકટર ડી.એન.મોદીનાં અધ્યક્ષસ્થાને રાત્રીસભા યોજાઇ હતી. જિલ્લા અને તાલુકાનાં અધિકારીઓ તથા ગામલોકોની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલ રાત્રીસભામાં કલેકટરએ ગામ લોકોને વ્યસનમૂક્ત થવા આ....


1