નાની પાણીયાળી પ્રા. શાળા માં વિધ્યાર્થીઓ માટે દાતાઓ દ્વારા દાનની સરવાણી

નાની પાણીયાળી પ્રા. શાળા માં વિધ્યાર્થીઓ માટે દાતાઓ દ્વારા દાનની સરવાણી

vatsalyanews@gmail.com 11-Jul-2019 09:00 AM 150

રિપોર્ટર, વિપુલ દવેપાલીતાણા તાલુકાની મોટી પાણીયાળી કલસ્ટરની પેટા શાળા નાની પાણીયાળી પ્રા. શાળામાં અભ્યાસ કરતાં બાળકો માટે દાતા ઓ દ્વારા અનેક વિધ શૈક્ષણિક વસ્તુઓનુ દાન આપવામાં આવ્યુ.ધો.1 માં પ્રવેશ મેળ....


1