પાલનપુર ખાતે રાષ્ટ્રીય NCC ડેની ઉજવણીઃ રેડક્રોસ સોસાયટી અને NCC કેડેટ દ્વારા રક્તદાન કરાયું

પાલનપુર ખાતે રાષ્ટ્રીય NCC ડેની ઉજવણીઃ રેડક્રોસ સોસાયટી અને NCC કેડેટ દ્વારા રક્તદાન કરાયું

vatsalyanews@gmail.com 24-Nov-2020 04:23 PM 100

૩૫ એન.સી.સી. ગુજરાત બટાલીયન દ્વારા પાલનપુર ખાતે આવેલ આદર્શ કેમ્પસમાં રાષ્ટ્રીય એન.સી.સી. ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં એન.સી.સી. કેડેટ દ્વારા રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ સારી પ્રતિભા ધરાવનાર....


1