જનભાગીદારી થકી વિકાસની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરતું જૂનાગઢ જિલ્લાનું અરણિયાળા ગામ

જનભાગીદારી થકી વિકાસની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરતું જૂનાગઢ જિલ્લાનું અરણિયાળા ગામ

vatsalyanews@gmail.com 03-Jul-2019 06:59 PM 145

જનભાગીદારી થકી વિકાસની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરતું જૂનાગઢ જિલ્લાનું અરણિયાળા ગામ'ગામનું પાણી ગામમાં'નો સંકલ્પ કરી વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે ગ્રામજનોના પ્રેરણાદાયી બન્યા નારણભાઈ ડોબરીયાવડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ....


1