મહેસાણા આર.ટી.ઓ દ્વારા વાહન ફીટનેશ કેમ્પ કાર્યક્રમ યોજાશે

મહેસાણા આર.ટી.ઓ દ્વારા વાહન ફીટનેશ કેમ્પ કાર્યક્રમ યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 03-Jul-2020 07:23 PM 25

આર.ટી.ઓ. મહેસાણા તાલુકા મથકોએ વાહન પાર્સીંગના કેમ્પ આયોજન કરી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવનાર છે. આ કેમ્પ જયઅંબે પાર્ટી પ્લોટની સામે પાટણ રોડ ઉંઝા ખાતે યોજાનાર છે.કેમ્પમાં વાહનનો છેલ્લો આંક નંબર ૦૧ અને ૦૨ હ....


મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના ૦૮ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા

મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના ૦૮ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા

vatsalyanews@gmail.com 03-Jul-2020 07:20 PM 33

મહેસાણા જિલ્લામાં શુક્રવારે કોવિડ-૧૯ના ૦૮ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયામહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ની પરિસ્થિતિ મુજબ ૦૨ જુલાઇ ૨૦૨૦ સુધીમાં ૪૭૨૨ સેમ્પલ લેવામાં આવેલ છે. જેમાંથી ૪૩૨૭ સેમ્પલનું પરીણામ નેગેટીવ આવેલ છ....


મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના દર્દીઓનું સઘન કોન્ટેક્ટ સર્વેલન્સ

મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના દર્દીઓનું સઘન કોન્ટેક્ટ સર્વેલન્સ

vatsalyanews@gmail.com 03-Jul-2020 07:15 PM 25

કોવિડ-૧૯ના પોઝીટીવ દર્દીઓના સંસર્ગમાં આવેલ વ્યક્તિઓ સ્વાસ્થયની કાળજી રાખેમહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના આજ દિન સુધી ૩૨૦ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા છે. જિલ્લામાં કોવિડનું સંક્રમણ ફેલાય નહિ તે માટે કોન્ટેક્ટ સર્....


મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના પોઝીટીવ દર્દીઓના સંસર્ગમાં આવેલ વ્યક્તિઓ સ્વાસ્થયની કાળજી રાખે

મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના પોઝીટીવ દર્દીઓના સંસર્ગમાં આવેલ વ્યક્તિઓ સ્વાસ્થયની કાળજી રાખે

vatsalyanews@gmail.com 03-Jul-2020 09:15 AM 49

મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના દર્દીઓનું સઘન કોન્ટેક્ટ સર્વેલન્સકોવિડ-૧૯ના પોઝીટીવ દર્દીઓના સંસર્ગમાં આવેલ વ્યક્તિઓ સ્વાસ્થયની કાળજી રાખેમહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના આજ દિન સુધી ૩૨૦ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા ....


ગ્રાહક ભંડાળ યોજના દ્વારા વ્યાજબી ભાવની દુકાનો ખોલવા માટેની અરજી મંગાવાઇ

ગ્રાહક ભંડાળ યોજના દ્વારા વ્યાજબી ભાવની દુકાનો ખોલવા માટેની અરજી મંગાવાઇ

vatsalyanews@gmail.com 02-Jul-2020 07:32 PM 49

મહેસાણા જિલ્લામાં પંડિત દિનદયાળ ગ્રાહક ભંડાળ યોજના દ્વારા વ્યાજબી ભાવની દુકાનો ખોલવા માટેની અરજી મંગાવાઇ૨૦ જુલાઇ સુધીમાં સંબધિત મામલતદારની કચેરીમાં અરજી કરોવ્યાજબી ભાવની દુકાન શરૂ કરવા માટે નિયત નમુના....


મહેસાણા સરકીટ હાઉસ ખાતે પ્રભારી સચિવ ધનંજ્ય દ્રિવેદીના અધ્યક્ષ સ્થાને કોવિડ અંતર્ગત બેઠક યોજાઇ

મહેસાણા સરકીટ હાઉસ ખાતે પ્રભારી સચિવ ધનંજ્ય દ્રિવેદીના અધ્યક્ષ સ્થાને કોવિડ અંતર્ગત બેઠક યોજાઇ

vatsalyanews@gmail.com 02-Jul-2020 07:28 PM 34

મહેસાણા જિલ્લામાં કોરોના મહામારી નિયંત્રણ,અટકાયતી અને સારવાર અંતર્ગત કરેલ કામગીરીની સમીક્ષા હેતુસર જિલ્લા પ્રભારી સચિવ ધનંજ્ય દ્વિવેદીના અધ્યક્ષ સ્થાને સરકીટ હાઉસ ખાતે બેઠક યોજવામાં આવી હતી.જિલ્લા પ્ર....


મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના ૧૭ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા

મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના ૧૭ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા

vatsalyanews@gmail.com 02-Jul-2020 07:23 PM 46

મહેસાણા જિલ્લામાં ગુરૂવારે કોવિડ-૧૯ના ૧૭ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયામહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ની પરિસ્થિતિ મુજબ ૦૧ જુલાઇ ૨૦૨૦ સુધીમાં ૪૭૨૨ સેમ્પલ લેવામાં આવેલ છે. જેમાંથી ૪૩૨૭ સેમ્પલનું પરીણામ નેગેટીવ આવેલ છે....


મહેસાણા જિલ્લામાં તોલમાપ ખાતાની સઘન કાર્યવાહી

મહેસાણા જિલ્લામાં તોલમાપ ખાતાની સઘન કાર્યવાહી

vatsalyanews@gmail.com 01-Jul-2020 07:12 PM 34

દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી સહિત રાધનપુર ખાતે મોબાઇલ શોપ પર દરોડામહેસાણા જિલ્લામાં તોલમાપ ખાતા દ્વારા સઘન કાર્યાવાહી કરાઇ રહી છે.જિલ્લામાં આજે એદલા દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી અને નોકીયા કંપનીમાં જિલ્લા તોલ....


મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના ૧૦ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા

મહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના ૧૦ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા

vatsalyanews@gmail.com 01-Jul-2020 07:11 PM 37

મહેસાણા જિલ્લામાં બુધવારે કોવિડ-૧૯ના ૧૦ પોઝીટીવ કેસ નોંધાયામહેસાણા જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ની પરિસ્થિતિ મુજબ ૩૦ જુન ૨૦૨૦ સુધીમાં ૪૩૨૦ સેમ્પલ લેવામાં આવેલ છે. જેમાંથી ૩૯૨૬ સેમ્પલનું પરીણામ નેગેટીવ આવેલ છે. જ....


મહેસાણા જિલ્લામાં લીંચ ગામે કોવિડ-૧૯નો એક પણ પોઝીટીવ એક્ટીવ કેસ નથી

મહેસાણા જિલ્લામાં લીંચ ગામે કોવિડ-૧૯નો એક પણ પોઝીટીવ એક્ટીવ કેસ નથી

vatsalyanews@gmail.com 01-Jul-2020 10:57 AM 62

મહેસાણા જિલ્લાના લીંચ ગામે કોવિડ-૧૯નો એક્ટીવ કેસ નથી. મહેસાણા તાલુકાના લીંચ ગામના શાન્તિલાલ ખોડીદાસ શાહ જેઓને ૨૯ જુનના રોજ કોવિડ-૧૯ પોઝીટીવ આવેલ હતો. જેઓનું મૃત્યુ પણ તે દિવસે ૨૯ જુનના રોજ રાત્રીના સમ....