શીલ ગામે ખાતે સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં મફત અનાજનું વિતરણ શરૂ કરાયું

શીલ ગામે ખાતે સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં મફત અનાજનું વિતરણ શરૂ કરાયું

vasantakhiya@vatsalyanews.com 03-Apr-2020 12:12 AM 40

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના શીલ ગામમાં આજરોજ સરકાર તરફથી મળતા રોશન કાડૅ નો જથ્થો મેળવવા માટે દુકાનોમાં લાંબી કતારો લગી હતા આ અનાજ વિતરણ દરમિયાન લોકો દૂર સુધી ઉભા રહે તે માટે પોલીસ ટ્રારા રાઉન્....


શીલ ગામે ખાતે સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં મફત અનાજનું વિતરણ શરૂ કરાયું

શીલ ગામે ખાતે સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં મફત અનાજનું વિતરણ શરૂ કરાયું

vasantakhiya@vatsalyanews.com 03-Apr-2020 12:10 AM 41

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના શીલ ગામમાં આજરોજ સરકાર તરફથી મળતા રોશન કાડૅ નો જથ્થો મેળવવા માટે દુકાનોમાં લાંબી કતારો લગી હતા આ અનાજ વિતરણ દરમિયાન લોકો દૂર સુધી ઉભા રહે તે માટે પોલીસ ટ્રારા રાઉન્....


શીલ ખાતે સાફ સફાઈ તેમજ દવાનો છંટકાવ  કરાયો

શીલ ખાતે સાફ સફાઈ તેમજ દવાનો છંટકાવ કરાયો

vasantakhiya@vatsalyanews.com 29-Mar-2020 02:24 PM 57

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના શીલ ગામ ખાતે પંચાયત અને આરોગ્ય કેન્દ્ર દ્વારા આજરોજ સફાઈ કામગીરી તેમજ દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતા. આ કામગીરી શીલ ગામના સરપંચ શ્રી તેમજ તલાટી મંત્રીના સભ્યશ્રી મ....


શીલ ગામે ખાતે લોકાડાઉનનો ભંગ કરનારા સામે પોલીસે દ્વારા કડક કાયૅવાહી કરાઈ

શીલ ગામે ખાતે લોકાડાઉનનો ભંગ કરનારા સામે પોલીસે દ્વારા કડક કાયૅવાહી કરાઈ

vasantakhiya@vatsalyanews.com 29-Mar-2020 12:30 PM 219

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના શીલ ગામ તેમજ આજુબાજુના ગામ્ય વિસ્તારમાં આજરોજ લોકડાઉનનો ભંગ કરનારા સામે પોલીસે દ્વારા કડક કાયૅવાહી કરાઈ કોરોના વાયરસ અંતર્ગત ચુસ્તબદોબંસ્ત ગોઠવીને અને જાહેરનામાનો ....


કોરોના વાયરસ અને લોકાડાઉન અંતર્ગત સમય નિયમન બાબત

કોરોના વાયરસ અને લોકાડાઉન અંતર્ગત સમય નિયમન બાબત

vasantakhiya@vatsalyanews.com 26-Mar-2020 12:49 AM 113

જૂનાગઢ જિલ્લાના મેજીસ્ટ્રેટની દ્વારા ભારત દેશને તારીખ 25/3/2020થી એકવીસ દિવસ સુધી લોકાડાઉન કરવા હુકમ કરવામાં આવેલ છે વિશ્વ મહામારી જાહેર થયેલ કોરોના વાયરસ covid-2019 નો ચેપ અટકાવવા માટે આવશ્યક ચીજવ....


માંગરોળમાં નગરપાલિકાના  ટ્રારા કરીયાણા તથા જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ પહોંચાડવામાં આવશે

માંગરોળમાં નગરપાલિકાના ટ્રારા કરીયાણા તથા જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ પહોંચાડવામાં આવશે

vasantakhiya@vatsalyanews.com 26-Mar-2020 12:02 AM 71

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ નગરપાલિકાના ટ્રારા કરીયાણાના અને જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ નિયત ભાવોથી પહોંચાડવા માટે ના કરીયાણા એસોસિયેશને ના હેલ્પ લાઈન નંબર તેમજ માંગરોળ શહેર માં ઘરે સુધી રાશન પહોંચાડતી દ....


માંગરોળ પાલિકા દ્વારા દવા નો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો

માંગરોળ પાલિકા દ્વારા દવા નો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો

vasantakhiya@vatsalyanews.com 25-Mar-2020 11:34 PM 81

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળમાં કોરોના વાઇરસ મહામારીથી બચવા માટે આરોગ્ય અને નગરપાલિકાના ચિફ ઓફિસર માગૅદશૅન હેઠળ દવા છંટકાવ કરવામાં આવ્યો--------- રિપોર્ટર વસંત અખિયા માંગરોળ


માંગરોળમાં મામલતદાર અને DY.SP  દ્વારા ફલેગમાચૅ કરવામાં આવી

માંગરોળમાં મામલતદાર અને DY.SP દ્વારા ફલેગમાચૅ કરવામાં આવી

vasantakhiya@vatsalyanews.com 25-Mar-2020 11:28 PM 90

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળમાં ગુજરાત સટડાઉન ના પગલે માંગરોળ મામલતદારશ્રી અને .વાય એસપી સાહેબ તેમજ નગરપાલિકાના ચિફ ઓફિસર દ્વારા ફલેગમાચૅ કરવામાં આવી હતી


માંગરોળ કેનાલમાં રીક્ષા ખાબકી

માંગરોળ કેનાલમાં રીક્ષા ખાબકી

vasantakhiya@vatsalyanews.com 25-Mar-2020 01:23 PM 59

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ લાલબાગ કેનાલના કાંઠે ચુનાવાવ પાસે છકડો રીક્ષા પલ્ટી મારી જતા છોટુભાઈ બોદુ ભાઈ સિપાઈને માંઘા ના ભાગે ઈજા થતા ઈજાગ્રસ્તોને 108 મારફત સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી બાદ ....


જનતા કફરયુ ને લઈ માંગરોળ તેમજ શીલ સજ્જડ બંધ રહ્યું

જનતા કફરયુ ને લઈ માંગરોળ તેમજ શીલ સજ્જડ બંધ રહ્યું

vasantakhiya@vatsalyanews.com 23-Mar-2020 11:43 AM 57

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તેમજ શીલ ગામમાં જનતા કફરયુ અંતર્ગત માંગરોળ અને શીલ ખાતે આજરોજ તમામ મુખ્ય બજારો બકાલા માકૈટ, દૂધ માકૈટ, કાપડ બજાર, જેલ રોડ, ટાવર રોડ, બસ સ્ટેશન ,સહિત તમામ દુકાનો સજ્જડ બંધ ર....