માંગરોળ વરામબાગ પાસે ડીવાઈડર સાથે બાઈક અથડાતા યુવાન ચાલક નુ  મોત

માંગરોળ વરામબાગ પાસે ડીવાઈડર સાથે બાઈક અથડાતા યુવાન ચાલક નુ મોત

vasantakhiya@vatsalyanews.com 17-Jan-2020 04:42 PM 33

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળના વરામબાગ પાસે સાંગાવાડ ગામે એક યુવાન ડિવાઈડર સાથે અથડાતા બાઈક ચાલક યુવાન મોત------રિપોર્ટર----વસંત અખિયા માંગરોળ


સ્વ.ભીખુભાઈ ભીમજી ભાઈ અખિયા પુણ્યતિથિ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

સ્વ.ભીખુભાઈ ભીમજી ભાઈ અખિયા પુણ્યતિથિ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

vasantakhiya@vatsalyanews.com 08-Jan-2020 07:43 PM 104

-----જૂનાગઢ જિલ્લા માંગરોળ તાલુકાના આજરોજ શીલ ગામ ખાતે સ્વ.શ્રી ભીખુભાઈ ભીમજી ભાઈ અખિયા પુણ્યતિથિ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી-----બાઈટ-----નિઘી શાંતિલાલ અખિયા ( શીલ )


  માંગરોળ તાલુકા ના લોએજ ગામે વી.એચ.ચાડેરા કોલેજ ખાતે જન જાગૃતિ અભિયાન કાયૅકમ યોજાયો

માંગરોળ તાલુકા ના લોએજ ગામે વી.એચ.ચાડેરા કોલેજ ખાતે જન જાગૃતિ અભિયાન કાયૅકમ યોજાયો

vasantakhiya@vatsalyanews.com 06-Jan-2020 05:53 PM 64

--------વિ.ઓ-----. જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના લોએજ ગામે વી.એમ.ચાડેરા કોલેજમાં જન જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત ઉપ સ્થિતિમાં લોક સંપૅક અભિયાન કાર્યક્રમ માં ધારાસભ્યશ્રી દેવાભાઈ માલમ માાંગરોળ તાલુકા ભાજ....


માંગરોળ નજીક રીક્ષા અને ટૂક વચ્ચે કસ્માત સજૉયૉ હતી

માંગરોળ નજીક રીક્ષા અને ટૂક વચ્ચે કસ્માત સજૉયૉ હતી

vasantakhiya@vatsalyanews.com 04-Jan-2020 05:32 PM 93

માંગરોળ નજીક વેરાવળ, રોડ પર રીક્ષા અને ટૂક વચ્ચે અકસ્માત સજૉયૉ હતી જેમાં ચાર યુવાન ઈજા થતા તાત્કાલીક માંગરોળ સરકારી હોસ્પિટલ સારવાર માટે લાવેેલા સારવાર બાદ તેમ નેેેે વઘુ સારવાર માટે જૂનાગઢ રીફેર કર....


માંગરોળ તાલુકા ના દિવરાણા ગામે "સેવા સેતુ "કાયૅકમ યોજાયો

માંગરોળ તાલુકા ના દિવરાણા ગામે "સેવા સેતુ "કાયૅકમ યોજાયો

vasantakhiya@vatsalyanews.com 04-Jan-2020 12:43 PM 63

------વિ.ઓ.---- જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકા ના દિવરાણા ગામે ખાતે "સેેવા સેતુ "કાયૅકમ યોજાયો હતો આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આવતા સાત ગામોના સામાન્ય થી લઈ ને તમામ કામો જે ત્યાં સ્થળ પર થઈ શકે તેવા હોય તેને....


માંગરોળ તાલુકા યુવા ભાજપ ટ્રારા વી.એમ.ચાડેરા ,કૉલેજ ખાતે CAA ના સમથૅનમાં સહી કાર્યક્રમ યોજાયો

માંગરોળ તાલુકા યુવા ભાજપ ટ્રારા વી.એમ.ચાડેરા ,કૉલેજ ખાતે CAA ના સમથૅનમાં સહી કાર્યક્રમ યોજાયો

vasantakhiya@vatsalyanews.com 03-Jan-2020 11:42 AM 76

-----વિ.ઓ.---- જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકામાં આજરોજ લોએજ ગામે ખાતે વી.એમ ચાડેરા. કૉલેજ મુકામે સીએએ નાા સમથૅન માં સહી જુમમ્બેશ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ હતું જેેમાં બહોરી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી મ....


માંગરોળના સાઢા ગામે  બે મહીલા અને એક પુરુષે ઝેરી દવા પીઘી

માંગરોળના સાઢા ગામે બે મહીલા અને એક પુરુષે ઝેરી દવા પીઘી

vasantakhiya@vatsalyanews.com 02-Jan-2020 05:49 PM 67

---વિ.ઓ.----- જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના સાઢા ગામે સરકારી જમીનના વિવાદને પગલે ત્રણેે ઝેરી દવા પી લેતા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા , સરકારી જમીનની માપણી થતા વરસોથી જમીન પર કબજો કરનાર મકવાણા....


માંગરોળ તાલુકા પંથકની કેનાલ નું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું

માંગરોળ તાલુકા પંથકની કેનાલ નું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું

vasantakhiya@vatsalyanews.com 02-Jan-2020 12:23 PM 64

જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના શેેરીયજથી મકતુપુર રહીજ લોએજ શીલ સુુધી કેેેેનાલ નું કામ આજરોજ શરૂ થાય છે આ કેેનાલ હેકટર જમીન માટે રપ્રેડીંગ કેનાલ નું અટકેલુ કામ ભાાજપ ના સાંસદ સભ્યોશ્રીઓ તેેમજ પૂવૅ ધ....


માંગરોળ શીલ ગામે પેશકદમી અટકાવવા મામલતદારને આપ્યુ આવદેનપત્ર

માંગરોળ શીલ ગામે પેશકદમી અટકાવવા મામલતદારને આપ્યુ આવદેનપત્ર

vasantakhiya@vatsalyanews.com 01-Jan-2020 05:43 PM 50

-----વિ.ઓ ----- જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના શીલ ગામે રામદેવપીર મંદિર નજીક જગ્યા માં પેશકદમી કરી બાંધકામ કરતા હોવાથી તે પેશકદમી અટકાવવા ગામલોકોઓ મામલતદાર માંગરોળ આવદેનપત્ર પાઠવી પેશકદમી અટકાવવા ન....


માંગરોળ તાલુકા ની મકતુપુર ગામ શકિત કેન્દ્ર પર મન કી બાત નો કાયૅકમ રાખવામાં આવ્ય હતા

માંગરોળ તાલુકા ની મકતુપુર ગામ શકિત કેન્દ્ર પર મન કી બાત નો કાયૅકમ રાખવામાં આવ્ય હતા

vasantakhiya@vatsalyanews.com 29-Dec-2019 04:59 PM 84

-----વિ.ઓ.----- જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના મકતુપુર ગામ ખાતે શકિત કેન્દ્ર પર મન કી બાત નો કાયૅકમ આયોજન કરવામાં આવ્યુંજેમાં મકતુપુર ગામના ઓગવાનો યુુવાનો હજર રહ્યા હતા -----રિપોર્ટર---- વસંત બી ....