લીંબડી ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની અંડર-૧૪ ખો-ખો ભાઈઓ-બહેનોની સ્‍પર્ધા યોજાશે

લીંબડી ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની અંડર-૧૪ ખો-ખો ભાઈઓ-બહેનોની સ્‍પર્ધા યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 17-Oct-2019 04:25 PM 86

ખેલમહાકુંભ-૨૦૧૯ અંતર્ગત લીંબડી ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની અંડર-૧૪ ખો-ખો ભાઈઓ-બહેનોની સ્‍પર્ધા યોજાશેલ્‍લા રમત-ગમત અધિકારી સુરેન્‍દ્રનગરની એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૯ અંતર્ગત સૌર....


લીંબડી ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાન નો કાર્યકમ યોજાયો

લીંબડી ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાન નો કાર્યકમ યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 01-Oct-2019 02:34 PM 155

ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ દ્વારા લીંબડી ના ગ્રીન ચોક મા જસવંતસિંહ બાપુ ના પ્રતિમા ની આજબાજુ સફાઈ ત્યારબાદ તેની પુષ્પાંજલિ નો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો . જેનું આયોજન લીંબડી સંયોજક યુવરાજસિંહ, વિજયસિંહએ ,ચિંતન....


1