આંગડીયા પેઢીના કર્મચારીને લૂંટવાની પેરવી થઈ

આંગડીયા પેઢીના કર્મચારીને લૂંટવાની પેરવી થઈ

vatsalyanews@gmail.com 09-Aug-2019 11:07 AM 220

લાલપુરમાં આંગડીયા પેઢીના કર્મચારીને ભરબજારે લૂંટવાની આ બનાવને પગલે લોકોમાં ભયનું લખલખું જોવા મળીજામનગર જિલ્લાના લાલપુરમાં આંગડીયા પેઢીના કર્મચારીને લૂંટવાની પેરવી થઈ હતી. લાલપુરમાં જુના પોલીસ સ્ટેશન ન....


1