લખતર ગામે દિવંગતના બેસણામાં ડો.આંબેડકરના પુસ્તકનું વિતરણ કરાયું

લખતર ગામે દિવંગતના બેસણામાં ડો.આંબેડકરના પુસ્તકનું વિતરણ કરાયું

jayeshbokhani@vatsalyanews.com 30-Aug-2020 11:42 AM 104

(અહેવાલ: જયેશ બોખાણી)સુરેન્દ્રનગરના લખતર ગામે દિવંગત રામજીભાઈ ખોડાભાઈ પરમારનું બેસણું તાજેતરમાં યોજાયું હતું. જેમાં તેમના પરિવારજનોએ ઉપસ્થિત રહેલ લોકોને ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવન અંગે માહિતી આપતું ....


1