જીવના આવશ્યક હાર્ટ સર્જરી - આંગણી ચિંધ્યાનું પુણ્ય:વિનોદ ચાવડા

જીવના આવશ્યક હાર્ટ સર્જરી - આંગણી ચિંધ્યાનું પુણ્ય:વિનોદ ચાવડા

bimalmankad@vatsalyanews.com 19-Sep-2019 05:43 PM 812

બિમલ માંકડ 78746 35092વાત્સલ્ય ન્યુઝ કચ્છ બ્યુરો ચીફરિપોર્ટર: ગૌતમ બુચિયાજીવના આવશ્યક હાર્ટ સર્જરી - આંગણી ચિંધ્યાનું પુણ્ય:વિનોદ ચાવડાકચ્છ જિલ્લાના લખપત તાલુકાના ભાડરા ગામના અત્યંત ગરીબીમાં જીવતા જખુ....


ગુજરાત રાજય માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા ૩૭ કરોડ ૩૨ લાખ ના ખર્ચે લખપતના રોડનું મજબુતી કરણ અને રીસરફેસીંગ થસે

ગુજરાત રાજય માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા ૩૭ કરોડ ૩૨ લાખ ના ખર્ચે લખપતના રોડનું મજબુતી કરણ અને રીસરફેસીંગ થસે

vatsalyanews@gmail.com 05-Aug-2019 05:53 PM 206

ગુજરાત રાજયના નાણાં - માર્ગ અને મકાન વિભાગના મંત્રી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નિતિનભાઈ પટેલ પાસે સાંસદશ્રી વિનોદભાઇ ચાવડા તરફથી રજુઆત કરતાં ૧૬ કરોડ ૯૬ લાખના ખર્ચે ભુજ – લખપત રોડ ઉપર ૧૧ km ૨૦ કરોડ ૩૫ લ....


1