આમ આદમી પાર્ટી પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા દ્વારા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં તત્કાળ 50% ભાવ ઘટાડો કરવા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત.

આમ આદમી પાર્ટી પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા દ્વારા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં તત્કાળ 50% ભાવ ઘટાડો કરવા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત.

vatsalyanews@gmail.com 01-Jul-2020 04:02 PM 65

રજૂઆત કરતાં જણાવેલ કે, હાલમાં COVID-19 વૈશ્વિક મહામારીના કારણે જે 3 માસનો LOCK DOWN આપણા સમગ્ર દેશમાં કરવામાં આવેલ છે તેનાથી ઘણાખરા લોકોને ધંધા અને રોજગારમાં નુકસાન થયેલ છે. આ નુકસાન ના કારણે મધ્યમ અન....


આમ આદમી પાર્ટી પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા દ્વારા, શહીદોને શ્રધાંજલિ અપાઈ.

vatsalyanews@gmail.com 20-Jun-2020 02:02 PM 193

ભારતીય સીમા પાર ચીન દ્વારા ભારતીય સૈનિકો ઉપર કરવામાં આવેલ જે હુમલામાં ભારત ના વીર જવાન શહીદ થયેલ તેમને ગાંધી માર્કેટ ગાંધીજી ની સમાધી પાસે, ગાંધીધામ પૂર્વ કચ્છ, ખાતેશહીદો ને શ્રધાંજલિ આપવા આપવામાં આવી....


કચ્છમાં ત્રણ નવા એમ્બ્યુલેન્સ સેવા સ્ટેશન મંજૂર અને શુભાષપર મીંડિયાણી પાન્ધ્રો રોડ માટે 3 કરોડ 57 લાખ મંજૂર.

કચ્છમાં ત્રણ નવા એમ્બ્યુલેન્સ સેવા સ્ટેશન મંજૂર અને શુભાષપર મીંડિયાણી પાન્ધ્રો રોડ માટે 3 કરોડ 57 લાખ મંજૂર.

vatsalyanews@gmail.com 05-Jun-2020 01:06 PM 71

કચ્છમાં ત્રણ નવા એમ્બ્યુલેન્સ સેવા સ્ટેશન મંજૂર અને શુભાષપર મીંડિયાણી પાન્ધ્રો રોડ માટે 3 કરોડ 57 લાખ મંજૂર. વિનોદભાઈ ચાવડા108 ની ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલેન્સ સેવાઓ ગુજરાત માં હાલે ૫૮૭ એમ્બ્યુલેન્સ સ્ટેશનો સ....


1