ખેરાલું ખાતે ૧૩ સપ્ટેમ્બરે ઔધોગિક ભરતી મેળો યોજાશે

ખેરાલું ખાતે ૧૩ સપ્ટેમ્બરે ઔધોગિક ભરતી મેળો યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 06-Sep-2019 06:46 PM 49

જિલ્લા રોજગાર કચેરી મહેસાણા દ્વારા ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ના રોજ ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થા ખેરાલુ,દર્શન હોટલની પાછળ,વૃંદાવન ચોકડી પાસે, ખેરાલુંમાં સવારે ૧૦-૩૦ કલાકે ભરતી મેળો યોજાનાર છે.ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા માંગ....


ખેરાલુ ની આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ખાતે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત વિશેષ જનસંપર્ક

ખેરાલુ ની આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ખાતે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત વિશેષ જનસંપર્ક

vatsalyanews@gmail.com 08-Aug-2019 06:47 PM 80

ક્ષેત્રિય પ્રચાર કાર્યાલય, પાલનપુર દ્વારા સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત આયોજિત વિશેષ જનસંપર્ક કાર્યક્રમમહેસાણા જિલ્લા ના ખેરાલુ શહેર ની આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, ખાતે ભારતસરકાર ના સૂચના અને પ્રસારણ મંત્ર....


ક્ષેત્રીય લોકસંપર્ક કચેરી દ્વારા ખેરાલું ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાન કાર્યક્રમ યોજાશે

ક્ષેત્રીય લોકસંપર્ક કચેરી દ્વારા ખેરાલું ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાન કાર્યક્રમ યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 07-Aug-2019 07:33 PM 63

ક્ષેત્રીય લોકસંપર્ક કચેરી પાલનપુર દ્વારા સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ લોકો જોડાય તે માટેના માર્ગદર્શન કાર્યક્રમનું આયોજન ૦૮ ઓગષ્ટ ૨૦૧૯ને ખેરાલું ખાતે બપોરે ૧૨-૦૦ કલાકે રાખેલ છે.આ સાથે સ્તનપાન સપ્તાહ ઉપર પણ....


1