સિમ્બોલ રાજકીય મહત્વ નથી સાહેબ નડિયાદમાં અપક્ષોએ બાજી મારી

સિમ્બોલ રાજકીય મહત્વ નથી સાહેબ નડિયાદમાં અપક્ષોએ બાજી મારી

vatsalyanews@gmail.com 04-Mar-2021 12:25 PM 86

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રાજકીય પક્ષ નહીં અપક્ષ વોર્ડ નંબર છ માં જંગી બહુમતીથી વિજય પ્રાપ્ત થયા છે જેથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે વોર્ડ નંબર છ માં કોંગ્રેસ ભાજપ નહીં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કામ કરી શકે તેવ....


1