રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ અંતર્ગત લંભો ગામના નયન ડામોરને  નિરામય સ્વાસ્થ્ય મળતાં પરીવારમાં ખુશીનો માહોલ

રાષ્ટ્રીય બાળ સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમ અંતર્ગત લંભો ગામના નયન ડામોરને નિરામય સ્વાસ્થ્ય મળતાં પરીવારમાં ખુશીનો માહોલ

vatsalyanews@gmail.com 20-Dec-2019 10:46 AM 122

બાળકોના આરોગ્ય સુખાકારી અને નિરામયસ્વાસ્થ્યના કલ્યાણકારી કાર્યક્રમોના અમલીકરણ માટે રાજ્ય સરકારનો આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હરહંમેશાં તત્પર રહે છે. ત્યારે જરૂરિયાતમંદ બાળકોને પૂરતી સહાય અને સારવાર....


1