કલ્યાણપુર તાલુકાના રાવલ શહેરમાં આજ સવાર સુંધી નો ધોધમાર 10 ઇંચ વરસાદ

કલ્યાણપુર તાલુકાના રાવલ શહેરમાં આજ સવાર સુંધી નો ધોધમાર 10 ઇંચ વરસાદ

hushenshekh@vatsalyanews.com 06-Jul-2020 05:03 PM 29

રાવલ માં તથા ઉપરવાસના ગામડા ગોરાણા સિંગડા ફટાણા સોઢાના માં જોરદાર વરસાદ ને લીધે. વર્તુનદી બે કાંઠે થઈ રાવલ ચંદ્રાવાળાં રોડ બન્દ થયો.. તથા સૂર્યાવદર દૂધિયા જેપુર માં જોરદાર વરસાદ થી. ડેમ માં પાણી ની આવ....


દેવભૂમિ દ્વારકા કલ્યાણપુર તાલુકાના રાવલ શહેરમાં સોશિયલ ડીસ્ટન્ટ ના નિયમોની અવગણના કરતી રાવલ ની જનતા

દેવભૂમિ દ્વારકા કલ્યાણપુર તાલુકાના રાવલ શહેરમાં સોશિયલ ડીસ્ટન્ટ ના નિયમોની અવગણના કરતી રાવલ ની જનતા

hushenshekh@vatsalyanews.com 23-May-2020 07:56 PM 85

આખા વિશ્વમાં કોરોના કહેર મચાવી રહ્યો છેએવા સમયે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો કોરોના મુક્ત થઈ રહ્યો છે એ ખુશીની વાત છે પણ આ સમયમાં આપણી જાગૃતા માં સોશિયલ ડીસ્ટન્ટ નો અભાવ જોવા મળે છે અને કોરોનાવાયરસ વિશે ગંભ....


1