કુન્નડ ગામના વનકુટીર મેદાનમાં જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી રંગા રંગ અને ભવ્યતા પૂર્વક કરવામાં આવી હતી.

કુન્નડ ગામના વનકુટીર મેદાનમાં જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી રંગા રંગ અને ભવ્યતા પૂર્વક કરવામાં આવી હતી.

vatsalyanews@gmail.com 16-Aug-2019 10:03 AM 197

જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના કુન્નડ ગામના વનકુટીર મેદાનમાં જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી રંગા રંગ અને ભવ્યતા પૂર્વક કરવામાં આવી હતી.ભારતના ૭૩માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વ પ્રસંગે જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના કુન્....


જિલ્લાકક્ષાના સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવણી અન્વયે પૂર્વ સંધ્યાના કાર્યક્રમો યોજાયા

જિલ્લાકક્ષાના સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવણી અન્વયે પૂર્વ સંધ્યાના કાર્યક્રમો યોજાયા

vatsalyanews@gmail.com 15-Aug-2019 04:32 PM 195

જોડિયા ખાતે જામનગર જિલ્લાકક્ષાના સ્વાતંત્ર્ય દિન ઉજવણી અન્વયે પૂર્વ સંધ્યાના કાર્યક્રમોજામનગર. રાજ્યના સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન થાય તેમજ સ્વાતંત્ર્યદિન અંતર્ગત રાષ્ટ્રપર્વની ઉજવણી અન્વયે જોડિયા ખાતે જા....


સેન્દ્રિય ખેતી માટે સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર સુરેશભાઇ ગાંગાણીને મળ્યો

સેન્દ્રિય ખેતી માટે સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર સુરેશભાઇ ગાંગાણીને મળ્યો

vatsalyanews@gmail.com 30-Jun-2019 03:28 PM 359

જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના માણામોરા ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત સુરેશભાઇ ગાંગાણીને સેન્દ્રિય ખેતીમાં સારી કામગીરી માટે સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર એનાયત થયો છે. હાલમાં જ યોજાયે કૃષિ મહોત્સવ દરમિયાન....


હડિયાણા ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત માધ્યમિક શાળા SSC નું ૬૦ ટકા પરિણામ.

હડિયાણા ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત માધ્યમિક શાળા SSC નું ૬૦ ટકા પરિણામ.

vatsalyanews@gmail.com 26-May-2019 10:34 AM 240

હડિયાણા ગ્રામ પંચાયત સંચાલિત માધ્યમિક શાળા વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ધો.૧૦ બોર્ડની પરીક્ષામાં શાળા નું ૬૦ ટકા પરિણામ આવેલ છે.પ્રથમ ક્રમાંકે ૮૩.૨૨ PR સાથે નકુમ વિદ્ધિ હસમુખભાઈ, દ્રીતીય ક્રમાંકે ૭૯.૫૫ PR સાથે હાકડા ....


દુઃખદ અવસાન

દુઃખદ અવસાન

vatsalyanews@gmail.com 14-May-2019 09:35 AM 299

ગં.સ્વ.શ્રી રમાબેન મહાશંકરભાઈ રાવલ(ગામ-હડીયાણા, તા.જોડીયા) જે વિજયભાઈ રાવલ(ધ્રોલ)નરેન્દ્રભાઇ રાવલ(હડીયાણા) ભરતભાઈ રાવલ(જૂનાગઢ) તેમજ શરદભાઇ રાવલ(હડીયાણા) નાં માતૃશ્રી નું દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. ભગવાન એમન....


1