ઝાલોદ તાલુકા ના લીમડી ખાતે તમાકુ નિયંત્રણ ટાસ્ક ફોર્સ-સ્કોર્ડ  ધ્વારા સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ-રેડ

ઝાલોદ તાલુકા ના લીમડી ખાતે તમાકુ નિયંત્રણ ટાસ્ક ફોર્સ-સ્કોર્ડ ધ્વારા સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ-રેડ

vatsalyanews@gmail.com 26-Jun-2020 05:31 PM 267

ઝાલોદ તાલુકા ના લીમડી ગામે જીલ્લા વિકાસ અધીકારી રચીત રાજ, માનનીય મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો.આર. ડી.પહાડીયા એપેડેમીક મેડીકલ ઓફિસર ડો. ડી.એન.પટેલ અને ઝાલોદ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ.ડી.કે.પાન્ડે ના મ....


1