ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર માથી માદક પદાર્થ ગાંજાનો જથ્થો પકડી પાડતી એસ.ઓ.જી. બ્રાંચ રાજકોટ ગ્રામ્ય,રાજકોટ

ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર માથી માદક પદાર્થ ગાંજાનો જથ્થો પકડી પાડતી એસ.ઓ.જી. બ્રાંચ રાજકોટ ગ્રામ્ય,રાજકોટ

farukmodan@vatsalyanews.com 12-Jan-2020 10:34 PM 1928

*ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર માથી માદક પદાર્થ ગાંજાનો જથ્થો પકડી પાડતી એસ.ઓ.જી. બ્રાંચ રાજકોટ ગ્રામ્ય,રાજકોટ*પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ રાજકોટ ગ્રામ્ય રાજકોટનાઓએ રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લામાં નાર્....


 જેતપુર મુકામે સંધિ જમાત દ્વારા વિદ્યાર્થી સન્માન સમારંભ યોજાયો

જેતપુર મુકામે સંધિ જમાત દ્વારા વિદ્યાર્થી સન્માન સમારંભ યોજાયો

farukmodan@vatsalyanews.com 12-Jan-2020 04:19 PM 299

તા. 11/1/2020 ના રોજ જેતપુર મુકામે સંધિ જમાત દ્વારા વિદ્યાર્થી સન્માન સમારંભ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર સંધિ મુસ્લિમ જમાતના આગેવાનો નો સત્કાર સમારંભ જેતપુર સંધિ જમાત ના પ્રમુખ મહંમદભાઇ સાંધ અને ઉપપ્રમુખ અબુભાઈ ચૌ....


દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી જેતપુર સીટી પોલીસ

દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી જેતપુર સીટી પોલીસ

farukmodan@vatsalyanews.com 11-Jan-2020 11:52 PM 1105

દારૂનો જથ્થો પકડી પાડતી જેતપુર સીટી પોલીસ*💫રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ તથા મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી સાગર બાગમાર સાહેબ જેતપુર વિભાગનાઓ તરફથી ચોક્કસ સફળ કેસો કરવા સૂચના હ....


ચાઈનીઝ દોરા તથા તુકકલ પકડી પાડતી જેતપુર સીટી પોલીસ*

ચાઈનીઝ દોરા તથા તુકકલ પકડી પાડતી જેતપુર સીટી પોલીસ*

farukmodan@vatsalyanews.com 11-Jan-2020 11:31 PM 1873

ચાઈનીઝ દોરા તથા તુકકલ પકડી પાડતી જેતપુર સીટી પોલીસ*💫રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ તથા મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી સાગર બાગમાર સાહેબ જેતપુર વિભાગનાઓ તરફથી આગામી ઉતરાયણ અનુસંધ....


* જેતપુર સરદાર ચોક પાસે થી દેશીદારૂ લી.૯૦ સાથે ૨-ઈસમ ને પકડી પાડતી  લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાજકોટ રૂરલ

* જેતપુર સરદાર ચોક પાસે થી દેશીદારૂ લી.૯૦ સાથે ૨-ઈસમ ને પકડી પાડતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાજકોટ રૂરલ

farukmodan@vatsalyanews.com 08-Jan-2020 11:31 PM 523

* જેતપુર સરદાર ચોક પાસે થી દેશીદારૂ લી.૯૦ સાથે ૨-ઈસમ ને પકડી પાડતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાજકોટ રૂરલ* રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના *પોલીસ અઘિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ* ની સૂચના થી *પો.ઈન્સ.શ્રી એમ.એન....


જેતપુર સીટી ખીરસરા રોડ વાડી એથી જુગાર નો અખાડો પકડી પાડતી  લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાજકોટ રૂરલ

જેતપુર સીટી ખીરસરા રોડ વાડી એથી જુગાર નો અખાડો પકડી પાડતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાજકોટ રૂરલ

farukmodan@vatsalyanews.com 08-Jan-2020 11:27 PM 523

* જેતપુર સીટી ખીરસરા રોડ વાડી એથી જુગાર નો અખાડો પકડી પાડતી લૉકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ રાજકોટ રૂરલ* રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લાના *પોલીસ અઘિક્ષક શ્રી બલરામ મીણા સાહેબ* ની સૂચના થી *પો.ઈન્સ.શ્રી એમ.એન.રાણા....


જેતપુર નવાગઢ મોબાઈલ ની દુકાનમાં વરલી ફીચરના આકડા રમતા  જડપાયા

જેતપુર નવાગઢ મોબાઈલ ની દુકાનમાં વરલી ફીચરના આકડા રમતા જડપાયા

farukmodan@vatsalyanews.com 07-Jan-2020 10:29 PM 2524

*જુગારનો ગણના પાત્ર કેશ શોઘી કાઢતી જેતપુર સીટી પોલીસ*રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મિણા સાહેબ તથા મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક સાગર બાગમાર સાહેબ જેતપુર વિભાગનાઓ તરફથી દારૂ તથા જુગારની બદ્દીન....


જેતપુર ના નવાગઢ રામૈયા  વિસ્તારમાં માં 3 પુરુષ અને 2 મહિલાઓ ને જાહેર માં જુગાર રમતા પકડી પાડતા એ એસપી

જેતપુર ના નવાગઢ રામૈયા વિસ્તારમાં માં 3 પુરુષ અને 2 મહિલાઓ ને જાહેર માં જુગાર રમતા પકડી પાડતા એ એસપી

farukmodan@vatsalyanews.com 04-Jan-2020 09:09 PM 269

જેતપુર ના નવાગઢ રામૈયા વિસ્તારમાં માં 3 પુરુષ અને 2 મહિલાઓ ને જાહેર માં જુગાર રમતા પકડી પાડતા એ એસપી*મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક સાઞર બાઞમાર જેતપુર વિભાગરાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બલરામ મિણા સા....


*શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી રાજપુત છાત્રાલય-લીંબડી ના આંગણે યોજાયો ગુરૂવંદના મહોત્સવ

*શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી રાજપુત છાત્રાલય-લીંબડી ના આંગણે યોજાયો ગુરૂવંદના મહોત્સવ

farukmodan@vatsalyanews.com 31-Dec-2019 11:20 AM 248

*શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી રાજપુત છાત્રાલય-લીંબડી ના આંગણે યોજાયો ગુરૂવંદના મહોત્સવ*ગઇ તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી રાજપુત છાત્રાલય-લીંબડી ખાતે વર્ષ ૧૯૧૩ થી વર્ષ ૨૦૧૩ સુધીમાં અભ્યાસ કરી ચુકેલા ભ....


જેતપુર  નવાગઢ વીસ્તારમાથી  કુટણખાનુ જડપાયુ

જેતપુર નવાગઢ વીસ્તારમાથી કુટણખાનુ જડપાયુ

farukmodan@vatsalyanews.com 27-Dec-2019 12:44 PM 4258

જેતપુર નવનિયુક્ત એએસપી સાગર બાગમાર ને એક જાગૃત નાગરિક તરફ થી માહિતી મળેલ કે નવાગઢ વિસ્તારમાં એક ઇસમ પોતાના મકાનમા,બહાર ની મહિલાઓને બોલાવી ને પોતાના મકાનમાં ગ્રાહકો ને બોલાવી કુટણ ખાનું ચલાવતા હોઈ તેવી....