પાવી જેતપુર તાલુકાના સાધલી ગામના કૂવામાંથી વનિયરનું રેસ્ક્યુ કરાયું

પાવી જેતપુર તાલુકાના સાધલી ગામના કૂવામાંથી વનિયરનું રેસ્ક્યુ કરાયું

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 12-Jun-2020 07:13 AM 271

રિપોટ.જાવેદ પઠાણ નસવાડીછોટા ઉદેપુર બ્રેકીંગપાવી જેતપુર તાલુકાના સાધલી ગામના કૂવામાંથી વનિયરનું રેસ્ક્યુ કરાયુંરાતના અંધારામાં ૪૦ ફૂટ ઊંડા કુવામાં પડેલા વનિયરનું વન વિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરાયુંવનિયર અ....


1