પાવીજેતપુર તાલુકાના કોલિયારી ગામે મનરેગા માં થયેલા  ભ્રષ્ટાચાર મામલે સરપંચને ડી.ડી.ઓ દ્રારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો,

પાવીજેતપુર તાલુકાના કોલિયારી ગામે મનરેગા માં થયેલા ભ્રષ્ટાચાર મામલે સરપંચને ડી.ડી.ઓ દ્રારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો,

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 29-Aug-2020 07:51 AM 291

રિપોટ જાવેદ પઠાણ નસવાડીપાવીજેતપુર તાલુકાના કોલિયારી ગામે મનરેગા માં થયેલા ભ્રષ્ટાચાર મામલેગ્રામ રોજગાર સેવક અને ટેકનીકલ આસિસ્ટન્ટ.તલાટી બાદસરપંચને પણ ડી.ડી.ઓ દ્રારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો..ભ્રષ્ટાચા....


પાવીજેતપુર ખાતે વિશ્વ આદિવાસી દિસની રાજ્યના મંત્રી યોગેશ પટેલની હાજરીમાં ઉજવણી કરાઈ

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 09-Aug-2020 11:08 AM 337

રિપોટ.જાવેદ પઠાણ નસવાડીછોટા ઉદેપુર બ્રેકીંગવિશ્વ આદિવાસી દિવસની રાજ્યના મંત્રી યોગેશ પટેલની હાજરીમાં ઉજવણી કરાઈપાવી જેતપુર એપીએમસીમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી સોશ્યલ ડિસ્ટનસિંગ સાથે કરાઈવિશ્વ આદિવા....


પાવી જેતપુર તાલુકાના સાધલી ગામના કૂવામાંથી વનિયરનું રેસ્ક્યુ કરાયું

પાવી જેતપુર તાલુકાના સાધલી ગામના કૂવામાંથી વનિયરનું રેસ્ક્યુ કરાયું

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 12-Jun-2020 07:13 AM 464

રિપોટ.જાવેદ પઠાણ નસવાડીછોટા ઉદેપુર બ્રેકીંગપાવી જેતપુર તાલુકાના સાધલી ગામના કૂવામાંથી વનિયરનું રેસ્ક્યુ કરાયુંરાતના અંધારામાં ૪૦ ફૂટ ઊંડા કુવામાં પડેલા વનિયરનું વન વિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરાયુંવનિયર અ....


1