વૃદ્ધ પત્નીને મોત ને ઘાટ ઉતારનાર વૃદ્ધ પતિએ કરી આત્મહત્યા.

વૃદ્ધ પત્નીને મોત ને ઘાટ ઉતારનાર વૃદ્ધ પતિએ કરી આત્મહત્યા.

vatsalyanews@gmail.com 27-Jun-2019 11:46 AM 356

છોટાઉદેપુર બ્રેકીંગપાવીજેતપુર ના ચુલી ગામમાં વૃદ્ધ પત્નીને મોત ને ઘાટ ઉતારનાર વૃદ્ધ પતિએ કરી આત્મહત્યાઆરોપી સેવજીભાઈ રાઠવાએ ઝેરી દવા પી જીવન ટૂંકાવ્યુંપરમદિવસે બપોરના સુમારે ચારિત્ર ની શંકાને લઈ પત્ની....


1