હાંસોટના ઘોડાદરા ગામે મંત્રી ઇશ્વરસિંહ પટેલના વરદ હસ્તે પ્રાથમિક શાળાના ઓરડાનું ભૂમિપૂજન

હાંસોટના ઘોડાદરા ગામે મંત્રી ઇશ્વરસિંહ પટેલના વરદ હસ્તે પ્રાથમિક શાળાના ઓરડાનું ભૂમિપૂજન

vatsalyanews@gmail.com 14-Sep-2019 02:07 PM 164

હાંસોટ તાલુકાના ઘોડાદરા ગામે મંત્રી ઇશ્વરસિંહ પટેલના વરદ હસ્તે પ્રાથમિક શાળાના ઓરડાનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું.હાંસોટ તાલુકા સ્થિત ઘોડાદરા ગામની પ્રાથમિક શાળાના પીસ્તાળીસ લાખના ખર્ચે નવનિર્મિત થનાર પા....


1