નર્મદા જિલ્લામાં લોકડાઉનના અસરકારક અમલીકરણમાં કેટલાંક ગામોનો સ્વૈચ્છિક રીતે જિલ્લા પ્રશાસનને હકારાત્મક પ્રેરક સહયોગ

નર્મદા જિલ્લામાં લોકડાઉનના અસરકારક અમલીકરણમાં કેટલાંક ગામોનો સ્વૈચ્છિક રીતે જિલ્લા પ્રશાસનને હકારાત્મક પ્રેરક સહયોગ

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 08-Apr-2020 08:34 PM 25

નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19)નર્મદા જિલ્લામાં લોકડાઉનના અસરકારક અમલીકરણમાં કેટલાંક ગામોનો સ્વૈચ્છિક રીતે જિલ્લા પ્રશાસનને હકારાત્મક પ્રેરક સહયોગગામની શેરી-ગલીઓમાં બહારની કોઇ વ્યક્તિ ન આવે અને ગામના લો....


રાજપીપલા  ગઇકાલના શંકાસ્પદ બે દરદીઓના સેમ્પલ ચકાસણીમાં નેગેટીવ : આજદિન સુધીના તમામ નવ સેમ્પલ નેગેટીવ

રાજપીપલા ગઇકાલના શંકાસ્પદ બે દરદીઓના સેમ્પલ ચકાસણીમાં નેગેટીવ : આજદિન સુધીના તમામ નવ સેમ્પલ નેગેટીવ

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 08-Apr-2020 05:43 PM 35

નર્મદા નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19)રાજપીપલા ગઇકાલના શંકાસ્પદ બે દરદીઓના સેમ્પલ ચકાસણીમાં નેગેટીવ : આજદિન સુધીના તમામ નવ સેમ્પલ નેગેટીવઆજની પરિસ્થિતીએ હોમ કોરોન્ટાઇન ૧૪ અને આયુર્વેદિક કોલેજ હોસ્ટેલ ફે....


નોવેલ કોરોના વાયરસના ઝડપી સંક્રમણને અનુલક્ષીને તકેદારીના ભાગરૂપે જિલ્લાની બહાર અવરજવર પર કેટલાક નિયંત્રણો લદાયા

નોવેલ કોરોના વાયરસના ઝડપી સંક્રમણને અનુલક્ષીને તકેદારીના ભાગરૂપે જિલ્લાની બહાર અવરજવર પર કેટલાક નિયંત્રણો લદાયા

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 08-Apr-2020 05:40 PM 24

નર્મદા નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19)નોવેલ કોરોના વાયરસના ઝડપી સંક્રમણને અનુલક્ષીને તકેદારીના ભાગરૂપે જિલ્લાની બહાર અવરજવર પર કેટલાક નિયંત્રણો લદાયાનર્મદા -અનીશ ખાન બલુચીનર્મદા જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા કોઇ....


નર્મદા - નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19) ના શંકાસ્પદ બે  દરદીઓને આજે દાખલ કરાયા : બે નમુના ચકાસણી  માટે મોકલાયા

નર્મદા - નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19) ના શંકાસ્પદ બે દરદીઓને આજે દાખલ કરાયા : બે નમુના ચકાસણી માટે મોકલાયા

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 07-Apr-2020 08:29 PM 95

નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19)નર્મદા - નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19) ના શંકાસ્પદ બે દરદીઓને આજે દાખલ કરાયા : બે નમુના ચકાસણી માટે મોકલાયાઆજની પરિસ્થિતીએ હોમ કોરોન્ટાઇન ૧૪ અને આયુર્વેદિક કોલેજ હોસ્ટેલ ફ....


નર્મદા કેવડીયા કોલોની ખાતે લોકડાઉન તેમજ સોસીયલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા

નર્મદા કેવડીયા કોલોની ખાતે લોકડાઉન તેમજ સોસીયલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 07-Apr-2020 02:16 PM 79

શાકભાજી. ફ્રૂટ. ની લારીઓ તેમજ અનાજ કરિયાણા ની દુકાનો ઉપર સોસિયલ ડિસ્ટન્સ નો અભાવ144ની કલમ લાગુ હોવા છતાં લોકો ટુ વ્હીલર પર ડબલ સવારી તેમજ કામ વગર ખોટા બહાના કરી બજારમાં ખોટી ભીડ ભેગી કર છેકેવડીયાકોલોન....


નર્મદા કેવડીયા કોલોની ખાતે લોકડાઉન તેમજ સોસીયલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા

નર્મદા કેવડીયા કોલોની ખાતે લોકડાઉન તેમજ સોસીયલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 07-Apr-2020 02:14 PM 106

શાકભાજી. ફ્રૂટ. ની લારીઓ તેમજ અનાજ કરિયાણા ની દુકાનો ઉપર સોસિયલ ડિસ્ટન્સ નો અભાવ144ની કલમ લાગુ હોવા છતાં લોકો ટુ વ્હીલર પર ડબલ સવારી તેમજ કામ વગર ખોટા બહાના કરી બજારમાં ખોટી ભીડ ભેગી કર છેકેવડીયાકોલોન....


નર્મદા કેવડીયા કોલોની ખાતે લોકડાઉન તેમજ સોસીયલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા

નર્મદા કેવડીયા કોલોની ખાતે લોકડાઉન તેમજ સોસીયલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 07-Apr-2020 02:13 PM 48

શાકભાજી. ફ્રૂટ. ની લારીઓ તેમજ અનાજ કરિયાણા ની દુકાનો ઉપર સોસિયલ ડિસ્ટન્સ નો અભાવ144ની કલમ લાગુ હોવા છતાં લોકો ટુ વ્હીલર પર ડબલ સવારી તેમજ કામ વગર ખોટા બહાના કરી બજારમાં ખોટી ભીડ ભેગી કર છેકેવડીયાકોલોન....


નર્મદા કેવડીયા કોલોની ખાતે લોકડાઉન તેમજ સોસીયલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા

નર્મદા કેવડીયા કોલોની ખાતે લોકડાઉન તેમજ સોસીયલ ડિસ્ટન્સ ના ધજાગરા

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 07-Apr-2020 02:12 PM 36

શાકભાજી. ફ્રૂટ. ની લારીઓ તેમજ અનાજ કરિયાણા ની દુકાનો ઉપર સોસિયલ ડિસ્ટન્સ નો અભાવ144ની કલમ લાગુ હોવા છતાં લોકો ટુ વ્હીલર પર ડબલ સવારી તેમજ કામ વગર ખોટા બહાના કરી બજારમાં ખોટી ભીડ ભેગી કર છેકેવડીયાકોલોન....


કોરોના વાયરસના સંક્રમણ સામે રાજપીપલા શહેરમાં રક્ષણાત્મક ઉપાય તરીકે વિવિધ જાહેર સ્થળોએ આયુર્વેદ ઉકાળાનો અંદાજે ૫૦ હજાર લોકોએ લીધેલો લાભ

કોરોના વાયરસના સંક્રમણ સામે રાજપીપલા શહેરમાં રક્ષણાત્મક ઉપાય તરીકે વિવિધ જાહેર સ્થળોએ આયુર્વેદ ઉકાળાનો અંદાજે ૫૦ હજાર લોકોએ લીધેલો લાભ

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 06-Apr-2020 04:18 PM 72

કોરોના વાયરસના સંક્રમણ સામે રાજપીપલા શહેરમાં રક્ષણાત્મક ઉપાય તરીકે વિવિધ જાહેર સ્થળોએ આયુર્વેદ ઉકાળાનો અંદાજે ૫૦ હજાર લોકોએ લીધેલો લાભ*જિલ્લા આયુર્વેદ વિભાગ દ્વારા કોરોના વાયરસ સંક્રમણ સામે સુચવાયેલા ....


કોરોના વાયરસ લોકડાઉન સંદર્ભે કુલ-૧૨૧ કેસ કરી ૩૧૪ વ્યક્તિઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી

કોરોના વાયરસ લોકડાઉન સંદર્ભે કુલ-૧૨૧ કેસ કરી ૩૧૪ વ્યક્તિઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી

anishkhanbaluchi@vatsalyanews.com 06-Apr-2020 04:12 PM 43

કોરોના વાયરસ લોકડાઉન સંદર્ભે કુલ-૧૨૧ કેસ કરી ૩૧૪ વ્યક્તિઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી:કુલ-૪૫૪ વાહનો ડીટેઇન કરી કુલ રૂા. ૮૧,૫૦૦/- નો દંડ વસુલ કરાયોકેવડિયા કોલોની -અનીશ ખાન બલુચીનર્મદા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ....