પૂર્વ કચ્છના આદિપુર શહેરમાં તમાકુ ખાવા બાબતે પિતા સામે પુત્રની ઘાતકી હત્યા

પૂર્વ કચ્છના આદિપુર શહેરમાં તમાકુ ખાવા બાબતે પિતા સામે પુત્રની ઘાતકી હત્યા

bimalmankad@vatsalyanews.com 24-Apr-2020 05:31 PM 6638

બિમલ માંકડ 78746 35092વાત્સલ્ય ન્યુઝ બ્યુરોચીફ કચ્છરિપોર્ટ : દેવજી ડાંગડીયાપૂર્વ કચ્છના આદિપુર શહેરમાં તમાકુ ખાવા બાબતે પિતા સામે પુત્રની ઘાતકી હત્યામૃતકનાં પિતા પાસે તમાકુ માગવા બાબતે મામલો બીચકતા આર....


1