ધોળકા તાલુકાના વિકાસ, પ્રગતિ અને ઉન્નતિ માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે : શિક્ષણમંત્રી

ધોળકા તાલુકાના વિકાસ, પ્રગતિ અને ઉન્નતિ માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે : શિક્ષણમંત્રી

vatsalyanews@gmail.com 21-Oct-2019 09:38 AM 172

ધોળકા તાલુકાના વિકાસ, પ્રગતિ અને ઉન્નતિ માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે : શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાના હસ્તે અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા તાલુકામાં વિવિધ વિકાસ કાર્યોનુ....


1