બનાસકાંઠા માં ચાલતી VSSM  સંસ્થા ની સરાહનીય કામગીરી

બનાસકાંઠા માં ચાલતી VSSM સંસ્થા ની સરાહનીય કામગીરી

lalitdarji@vatsalyanews.com 11-Apr-2020 04:51 PM 228

દિયોદરબનાસકાંઠા માં ચાલતી VSSM સંસ્થા ની સરાહનીય કામગીરી...કોરોના ના કાળ માં ગરીબો ના મુખ ને સ્મિત આપતી VSSM સંસ્થા.....સમગ્ર ગુજરાતમાં કોરોના નો હાહાકાર મચી જવા પામ્યો છે ત્યારે જો કે દિન પ્રતિદિન કો....


દિયોદરમાં કોરોના વિરૂદ્ધ લોકડાઉન દરમિયાન કોમી એકતા ના અભુત પૂર્વ દર્શન

દિયોદરમાં કોરોના વિરૂદ્ધ લોકડાઉન દરમિયાન કોમી એકતા ના અભુત પૂર્વ દર્શન

lalitdarji@vatsalyanews.com 10-Apr-2020 10:55 AM 483

પ્રેસનોટ. દિયોદરદિયોદરમાં કોરોના વિરૂદ્ધ લોકડાઉન દરમિયાન કોમી એકતા ના અભુત પૂર્વ દર્શનદિયોદર માં મેમણ મુસ્લિમ સમાજે માનવતા મ્હેંકાવી ગરીબો ના ભોજન માટે 44000 હજાર નું દાન આપ્યુંદિયોદર માં કોમી એકતા આઝ....


દિયોદર માં દહરોજ ૨૦૦૦ જરૂરિયાત મંદો ને ભોજન પીરસવામાં આવે છે

દિયોદર માં દહરોજ ૨૦૦૦ જરૂરિયાત મંદો ને ભોજન પીરસવામાં આવે છે

lalitdarji@vatsalyanews.com 10-Apr-2020 10:44 AM 161

અહેવાલ.. લલિત દરજી દિયોદર બનાસકાંઠાદિયોદર માં દહરોજ ૨૦૦૦ જરૂરિયાત મંદો ને ભોજન ની વેવસ્થારાજ્ય માં કોરોના વાઇરસ ની મારામારી ચાલી રહી છે અને રાજ્ય માં લોક ડાઉન આપવામાં આવ્યું છે જેમાં આ પરીસ્થીતી માં જ....


દિયોદર માં દહરોજ ૨૦૦૦ જરૂરિયાત મંદો ને ભોજન પીરસવામાં આવે છે

lalitdarji@vatsalyanews.com 10-Apr-2020 10:43 AM 233

અહેવાલ.. લલિત દરજી દિયોદર બનાસકાંઠાદિયોદર માં દહરોજ ૨૦૦૦ જરૂરિયાત મંદો ને ભોજન ની વેવસ્થારાજ્ય માં કોરોના વાઇરસ ની મારામારી ચાલી રહી છે અને રાજ્ય માં લોક ડાઉન આપવામાં આવ્યું છે જેમાં આ પરીસ્થીતી માં જ....


દિયોદર ના વખા  ગામેં આરોગ્ય વિભાગ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામ માં કર્યો સેનેટાઈઝર નો છંટકાવ..

દિયોદર ના વખા ગામેં આરોગ્ય વિભાગ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામ માં કર્યો સેનેટાઈઝર નો છંટકાવ..

lalitdarji@vatsalyanews.com 09-Apr-2020 12:52 PM 236

અહેવાલ.. લલિત દરજી દિયોદરદિયોદર ના વખા ગામેં આરોગ્ય વિભાગ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામ માં કર્યો સેનેટાઈઝર નો છંટકાવ... સમગ્ર દેશ માં દિવસે ને દિવસે કોરના કેશ માં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને જયારે ગામ....


દિયોદર ના વખા  ગામેં આરોગ્ય વિભાગ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામ માં કર્યો સેનેટાઈઝર નો છંટકાવ..

દિયોદર ના વખા ગામેં આરોગ્ય વિભાગ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામ માં કર્યો સેનેટાઈઝર નો છંટકાવ..

lalitdarji@vatsalyanews.com 09-Apr-2020 12:52 PM 179

અહેવાલ.. લલિત દરજી દિયોદરદિયોદર ના વખા ગામેં આરોગ્ય વિભાગ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામ માં કર્યો સેનેટાઈઝર નો છંટકાવ... સમગ્ર દેશ માં દિવસે ને દિવસે કોરના કેશ માં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને જયારે ગામ....


દિયોદર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા   5 ગામો  મા   સેનેટ્રાઈજર  કરવા માં આવ્યું

દિયોદર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 5 ગામો મા સેનેટ્રાઈજર કરવા માં આવ્યું

lalitdarji@vatsalyanews.com 08-Apr-2020 06:43 PM 235

અહેવાલ.. લલિત દરજી દિયોદરદિયોદર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 5 ગામો મા સેનેટ્રાઈજર કરવા માં આવ્યુંહાલ માં કોરોના વાયરસ ને લઈ ને સમગ્ર વિશ્વમાં હાહાકાર મચી ગયો છે તયારે ગુજરાત માં પણ કોરો ના ના દર્દીઓ વધારો થઈ ....