વઘઇ ખાતે સુર્ય ઉર્જા રૂફટોપ યોજનાનું પ્રથમ સોલાર કનેકશન ની  શરૂઆત કરાઈ

વઘઇ ખાતે સુર્ય ઉર્જા રૂફટોપ યોજનાનું પ્રથમ સોલાર કનેકશન ની શરૂઆત કરાઈ

madanvaishnav@vatsalyanews.com 13-Jun-2020 10:24 PM 312

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ ડાંગડાંગ જિલ્લાના પ્રવેશદ્વાર વઘઇ ખાતે પ્રથમ સૂર્ય ઉર્જા રૂકટોપ ની શુભારંભ સાથેહવે ગુજરાતના નાગરિક વીજ વપરાશની સાથે વીજળી વેચી શકશે રહેણાંક શ્રેણીના વીજગ્રાહકો, સૌર ઉર્જા દ્વારા ઘરે જ વ....


ડાંગ જિલ્‍લામાં હોટલ/ગેસ્ટ હાઉસ ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ

ડાંગ જિલ્‍લામાં હોટલ/ગેસ્ટ હાઉસ ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ

madanvaishnav@vatsalyanews.com 09-Jun-2020 10:59 PM 210

ડાંગ.તા.૦૯ સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં તેમજ ભારતમાં નોવેલ કોરોના વાઇરસ C O V ID -19 ફેલાયેલ છે જેને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ બાબતે ભારત સરકારશ્રી તેમજ ગુજરાત ....


ડાંગ જિલ્‍લામાં રેસ્‍ટોરન્‍ટ ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ

ડાંગ જિલ્‍લામાં રેસ્‍ટોરન્‍ટ ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ

madanvaishnav@vatsalyanews.com 09-Jun-2020 10:56 PM 177

ડાંગ તા.૦૯:-સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં તેમજ ભારતમાં નોવેલ કોરોના વાઇરસ C O V ID -19 ફેલાયેલ છે જેને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ બાબતે ભારત સરકારશ્રી તેમજ ગુજરાત....


ડાંગ જિલ્‍લામાં ધાર્મિક સ્‍થળો સ્‍થળો ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ..

ડાંગ જિલ્‍લામાં ધાર્મિક સ્‍થળો સ્‍થળો ખોલવા માટે શરતી મંજૂરી અપાઇ..

madanvaishnav@vatsalyanews.com 09-Jun-2020 10:54 PM 260

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ ડાંગ - મદન વૈષ્ણવ ડાંગ તા.૯ સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં તેમજ ભારતમાં નોવેલ કોરોના વાઇરસ C O V ID -19 ફેલાયેલ છે જેને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ બ....


1