છોટાઉદેપુર : મંત્રી બચુ ખાબડની અધ્યક્ષથામા મુખ્ય મંત્રી કિસાન સહાય યોજના અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો

છોટાઉદેપુર : મંત્રી બચુ ખાબડની અધ્યક્ષથામા મુખ્ય મંત્રી કિસાન સહાય યોજના અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 30-Aug-2020 09:54 AM 174

છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી અને પાવીજેતપુર ખાતે મંત્રી બચુ ખાબડની અધ્યક્ષથામા મુખ્ય મંત્રી કિસાન સહાય યોજના અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયોછોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી અને પાવીજેતપુરના એ.પી.એમ.સી. ખાતે રાજ્યના ....


છોટાઉદેપુર જીલ્લા ના રૂંનવાડ ગામે રાત્રી દરમિયાન શિકાર ની શોધમાં  દીપડો ગામ તરફ આવતા દીપડો કુવા માં પડ્યો

છોટાઉદેપુર જીલ્લા ના રૂંનવાડ ગામે રાત્રી દરમિયાન શિકાર ની શોધમાં દીપડો ગામ તરફ આવતા દીપડો કુવા માં પડ્યો

javedkhanpathan@vatsalyanews.com 10-Jun-2020 07:09 AM 280

છોટાઉદેપુર બ્રેકિંગછોટાઉદેપુર જીલ્લા ના રૂંનવાડ ગામે રાત્રી દરમિયાન શિકાર ની શોધમાં દીપડો ગામ તરફ આવતા દીપડો કુવા માં પડ્યોસવાર માં કૂવામાં પડેલા દીપડા ને જોઈ ગ્રામ જનો એ વન વિભાગ ની ટિમ ને જાણ કરીકૂ....


1