અરવલ્લીના મોડાસા શહેરમાં વધુ એક કેસ સાથે જિલ્લામાં ૫૭ ઘરોના ૩૪૨ લોકોનું ડોર ટુ ડોર સર્વે કરાયો

અરવલ્લીના મોડાસા શહેરમાં વધુ એક કેસ સાથે જિલ્લામાં ૫૭ ઘરોના ૩૪૨ લોકોનું ડોર ટુ ડોર સર્વે કરાયો

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 05-Jun-2020 07:15 PM 90

અરવલ્લીના મોડાસા શહેરમાં વધુ એક કેસ સાથે જિલ્લામાં કોરોનાના ૧૨૬ કેસ****************૫૭ ઘરોના ૩૪૨ લોકોનું ડોર ટુ ડોર સર્વે કરાયો******************અરવલ્લી જિલ્લામાં ગુરૂવારની મોડી રાત્રે મોડાસા શહેર કોરો....


અરવલ્લીના મોડાસા શહેરના ત્રણ વિસ્તાર અને તેની આસપાસના એરીયાનો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં સમાવેશ

અરવલ્લીના મોડાસા શહેરના ત્રણ વિસ્તાર અને તેની આસપાસના એરીયાનો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં સમાવેશ

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 30-May-2020 08:07 PM 83

અરવલ્લીના મોડાસા શહેરના ત્રણ વિસ્તાર અને તેની આસપાસના એરીયાનો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં સમાવેશઆ વિસ્તારોમાં લોકોની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ ૫ કિ.મી વિસ્તાર બફરઝોનમાંહાલમાં વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસ COVID-19 ને વર્....


અરવલ્લીના ભિલોડાના રાણી ઓડ તથા માલપુરના નાનાવાડા ગામનો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં સમાવિષ્ટ

અરવલ્લીના ભિલોડાના રાણી ઓડ તથા માલપુરના નાનાવાડા ગામનો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં સમાવિષ્ટ

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 30-May-2020 08:04 PM 75

અરવલ્લીના ભિલોડાના રાણી ઓડ તથા માલપુરના નાનાવાડા ગામનો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં સમાવિષ્ટ*****************આ વિસ્તારોમાં લોકોની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ ૫ કિ.મી વિસ્તાર બફરઝોનમાં*****************હાલમાં વિશ્વભરમાં....


અરવલ્લી જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટીવ ૧૦૧ દર્દીઓ  સંક્રમિત: ૭૫ સાજા થયા

અરવલ્લી જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટીવ ૧૦૧ દર્દીઓ સંક્રમિત: ૭૫ સાજા થયા

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 21-May-2020 07:59 PM 98

અરવલ્લી જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટીવ ૧૦૧ દર્દીઓ સંક્રમિત: ૭૫ સાજા થયા*************અરવલ્લીમાં કોરોના પોઝિટીવના વધુ ૭ કેસ નોંધાયા****************અરવલ્લી જિલ્લામાં કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ વધતુ હોય એમ ગુરૂવાર....


અરવલ્લીમાં ધનસુરાના રમોસ અને શિણોલના બે લોકો કોરોનામાં સપડાયા

અરવલ્લીમાં ધનસુરાના રમોસ અને શિણોલના બે લોકો કોરોનામાં સપડાયા

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 11-May-2020 05:04 PM 91

અરવલ્લીમાં ધનસુરાના રમોસ અને શિણોલના બે લોકો કોરોનામાં સપડાયા*************અરવલ્લી વધુ બે કેસ મળી આવાતા જિલ્લામાં કુલ ૭૬ લોકોને કોરોના પોઝીટવ****************અરવલ્લી જિલ્લામાં કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ગ્....


મોડાસા શહેરમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના વેચાણ કરતી  દુકાનો સિવાય તમામ પર પ્રતિબંધ

મોડાસા શહેરમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના વેચાણ કરતી દુકાનો સિવાય તમામ પર પ્રતિબંધ

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 11-May-2020 05:03 PM 62

મોડાસા શહેરમાં આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના વેચાણ કરતીદુકાનો સિવાય તમામ પર પ્રતિબંધ *************સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય તેમજ ભારત દેશમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19) ફેલાયેલ છે કે જેને WHO દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જ....


અરવલ્લી જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના આજ દિન સુધી કુલ-૬૮ પોઝીટીવ કેસ નોધાયેલ છે.

અરવલ્લી જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના આજ દિન સુધી કુલ-૬૮ પોઝીટીવ કેસ નોધાયેલ છે.

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 08-May-2020 06:39 PM 126

અરવલ્લી જિલ્લામાં કોવિડ-૧૯ના આજ દિન સુધી કુલ-૬૮ પોઝીટીવ કેસ નોધાયેલ છે. તે પૈકી ગઇકાલે રાત્રે-૧૯ અને આજે જાહેર થયેલ-૦૨ પોઝીટીવ કેસ માં મેઘરજ તાલુકા-૦૪,મોડાસા શહેરી -૧૪,મોડાસા ગ્રામ્ય -૦૩ કુલ-૨૧પોઝીટીવ....


અરવલ્લી  જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના 3 ગામોના   ૫ કિ.મી વિસ્તારને બફરઝોન જાહેર કરાયો.

અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના 3 ગામોના ૫ કિ.મી વિસ્તારને બફરઝોન જાહેર કરાયો.

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 08-May-2020 06:35 PM 100

અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકાના 3 ગામોના ૫ કિ.મી વિસ્તારને બફરઝોન જાહેર કરાયો.*******************કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનના ગામોંમાં લોકોની અવરજવર ઉપર ૨૦ મે સુધી પ્રતિબંધ**********************હાલમાં વિશ્વભરમ....


અરવલ્લીના ભિલોડા તાલુકાના ૭ ગામોના ૫ કિ.મી વિસ્તારને બફરઝોન જાહેર કરાયો.

અરવલ્લીના ભિલોડા તાલુકાના ૭ ગામોના ૫ કિ.મી વિસ્તારને બફરઝોન જાહેર કરાયો.

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 07-May-2020 05:30 PM 81

અરવલ્લીના ભિલોડા તાલુકાના ૭ ગામોના ૫ કિ.મી વિસ્તારને બફરઝોન જાહેર કરાયો.*************** કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનના ૭ ગામના લોકોની અવરજવર ઉપર ૧૯ મે સુધી પ્રતિબંધ*************હાલમાં વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસ CO....


અરવલ્લીના કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનના ૬ ગામના લોકોની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ

અરવલ્લીના કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનના ૬ ગામના લોકોની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ

nikulchaudhari@vatsalyanews.com 07-May-2020 05:28 PM 81

અરવલ્લીના કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનના ૬ ગામના લોકોની અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ************મોડાસા તાલુકાના ૬ ગામોના ૫ કિ.મી વિસ્તારને બફરઝોન જાહેર કરાયો.*************** હાલમાં વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસ COVID-19 ને ....