આમોદ તાલુકાના આછોદ ગામમાં આવેલ મચ્છું ફળીયાનો વિસ્તાર Containment Area તરીકે જાહેર

આમોદ તાલુકાના આછોદ ગામમાં આવેલ મચ્છું ફળીયાનો વિસ્તાર Containment Area તરીકે જાહેર

vatsalyanews@gmail.com 11-Jun-2020 02:21 PM 246

નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટની કલમ-૩૦ તથા કલમ-૩૪ તેમજ ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એક્ટ ૧૮૯૭ કલમ-૨ હેઠળનું સુધારા જાહેરનામું COVID-19 નો પોઝીટીવ કેસ મળી આવેલ ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ તાલુકાના આછોદ ગામમાં આવેલ મચ્છું....


COVID-19 નો પોઝીટીવ કેસ મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તાર Containment Area તરીકે જાહેર

COVID-19 નો પોઝીટીવ કેસ મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તાર Containment Area તરીકે જાહેર

vatsalyanews@gmail.com 05-Jun-2020 01:10 PM 245

નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટની કલમ-૩૦ તથા કલમ-૩૪ તેમજ ધી એપેડેમીક ડીસીઝ એક્ટ ૧૮૯૭ કલમ-૨ હેઠળનું જાહેરનામું COVID-19 નો પોઝીટીવ કેસ મળી આવેલ ઝકરીયા મસ્જિદ ફળીયું, મુ.આછોદ, તા.આમોદનો સમગ્ર વિસ્તાર Con....


1