અમદાવાદ / ગોતામાંથી યુવકના અપહરણના સીસીટીવી સામે આવ્યા,

અમદાવાદ / ગોતામાંથી યુવકના અપહરણના સીસીટીવી સામે આવ્યા,

a29@vatsalyanews.com 24-Apr-2019 07:10 PM 303

વિશાલ બગડીયા અમદાવાદ ગુજરાતઅમદાવાદ / ગોતામાંથી યુવકના અપહરણના સીસીટીવી સામે આવ્યા, ભાજપના કોર્પોરેટર સામે આરોપસિલ્વર સ્ટાર ચાર રસ્તા પાસેથી ઉઠાવી મહેસાણાના એક બંગલામાં લઇ ગયા હતાદિનેશ દેસાઈ નામના કોર્....


1