પોલીસે મહુવાના નિર્દોષ મહિલા ખેડૂતોને ઢોરમાર માર્યા

પોલીસે મહુવાના નિર્દોષ મહિલા ખેડૂતોને ઢોરમાર માર્યા

vatsalyanews@gmail.com 04-Jan-2019 05:05 PM 100

દરેક ફોટોગ્રાફ જોવા અને પોતાની મા બહેન અને ભાઈઓ જે ખેતી કરે છે એમને યાદ કરવા..આ લોકો કોઈ બુટલેગર નથી, ભુમાફિયા નથી, રેતીચોર નથી, શિક્ષણમાફિયા નથી કે નથી આતંકવાદી, આ ભાવનગરના મહુવાના નિર્દોષ મહિલા ખેડૂ....

1