ખેલમહાકુંભ-૨૦૧૮ સમાપન સમારોહ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને ૫મી જાન્યુઆરીએ ભાવનગર ખાતે યોજાશે

ખેલમહાકુંભ-૨૦૧૮ સમાપન સમારોહ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને ૫મી જાન્યુઆરીએ ભાવનગર ખાતે યોજાશે

vatsalyanews@gmail.com 05-Jan-2019 10:20 AM 51

રમત-ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ દ્વારા આયોજિત ખેલમહાકુંભ-૨૦૧૮નો સમાપન સમારોહ તા.૫મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ ભાવનગર ખાતે યોજાશે. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાનાર આ સમારોહ લીલ....

1