દીવ ના નાગવા બીચ પર દરીયા માં નાવા પડેલા ૨ વિદ્યાર્થીઓ લાપતા

vatsalyanews@gmail.com 29-Dec-2018 04:40 PM 75

રાજકોટ ની જવાહર શીશુ વિહાર માધ્યમિક શાળા ના એક ૧૫ વર્ષ અને એક ૧૬ વર્ષ નો વિદ્યાર્થી દરીયા ના પાણી માં લાપતાસ્કુલ ના કુલ 107 વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીનીઓ સ્કુલ બસ લઇ આવ્યા હતા દીવ પિકનિક પર ફરવારાજકોટ ની જ....

1