વિજયનગર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી દારૂ ઝડપાયો

વિજયનગર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી દારૂ ઝડપાયો

vatsalyanews@gmail.com 04-Jan-2019 06:32 PM 105

રીપોર્ટ કુલદીપ ભાટીયા ઈડર 9723313531વિજયનગર પો.સ્ટે.ની હદમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશીદારૂ ની હેરાફેરી કરતા મો.સા. સાથે કુલ્લે કિ.રૂ.૩૫,૨૦૦/- નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરી ગણનાપાત્ર કેશ કરતી વિજયનગર પોલીસસાબરક....

1