કુતિયાણા માં આજે આહિર રેજીમેન્ટની રેલી

કુતિયાણા માં આજે આહિર રેજીમેન્ટની રેલી

bharatodedara@vatsalyanews.com 27-Dec-2018 11:18 PM 84

કુતિયાણા શહેરમાં આજે આહિર રેજીમેન્ટ માટેની રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજ રોજ યોજાયેલી રેલીનું મુખ્ય કારણ ભારતીય સૈન્યમાં આહીર રેજીમેટ સામેલ કરવું, 18 નવેમ્બર ને રેજાંગલા શૈર્ય દિવસ તર....

ગઈ કાલે શ્રી જીનિયસ સ્કૂલ રાણા-કંડોરણા માં મેગા નેત્રયજ્ઞ(આંખોનો કેમ્પ) નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ગઈ કાલે શ્રી જીનિયસ સ્કૂલ રાણા-કંડોરણા માં મેગા નેત્રયજ્ઞ(આંખોનો કેમ્પ) નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

bharatodedara@vatsalyanews.com 26-Dec-2018 01:01 PM 57

શ્રી જીનિયસ સ્કૂલ રાણા-કંડોરણા માં ગઈ કાલે મેગા નેત્રયજ્ઞ(આંખોનો કેમ્પ) નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ એજયુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જીનિયસ સ્કૂલ રાણા-કંડોરણા, અને માનવ સેવ....

1