પંચમહાલ:જાંબુઘોડાની ડોન બોસ્કો શાળા રાષ્ટ્રિય કક્ષાએ ઝળકી.

પંચમહાલ:જાંબુઘોડાની ડોન બોસ્કો શાળા રાષ્ટ્રિય કક્ષાએ ઝળકી.

amirdeloliya@vatsalyanews.com 07-Jan-2019 07:46 PM 143

પંચમહાલ. જાંબુઘોડાબ્યુરોચીફ. આમિર દેલોલિયારિપોર્ટર. કાદિરદાઢીજાંબુઘોડાના નારુંકોટ ખાતે આવેલી ડોનબોસ્કો શાળાના વિદ્યાર્થીઓ મહારાષ્ટ્ર ના નાસિક ખાતે યોજાયેલી ઓલ ઇન્ડિયા ડોનબોસ્કો ની સ્કાઉટ ગાઈડ સ્પર્ધા ....

1