નવાગામ ખાતે રોહિત સમાજનું મળેલ વિશાલ સંમેલન

નવાગામ ખાતે રોહિત સમાજનું મળેલ વિશાલ સંમેલન

vatsalyanews@gmail.com 02-Jan-2019 01:55 PM 354

ઘોઘંબા તાલુકાના નવાગામ ખાતે રોહીદાસ જ્ઞાતિ સુધારક મંડળ(૬૩૬) સાત પરગણાનું સ્નેહ સંમેલન અને કુરિવાજોની નાબુદી માટે એક વિશાલ સંમેલન રાજવરા પરગણાઅ નવાગામ રોહિત સમાજના યજમાન પ્પડે યોજાઈ ગયું જેમાં રાજવરા પ....

1