વિસનગર ના ગોઠવા ગામે ઝઘડતા બાળકો ને સમજાવવા મુદે પથ્થર માર્યો.

વિસનગર ના ગોઠવા ગામે ઝઘડતા બાળકો ને સમજાવવા મુદે પથ્થર માર્યો.

ajaypanchal@vatsalyanews.com 19-Feb-2019 08:03 PM 64

'વિસનગર,''વાત્સલ્ય ન્યૂઝ ''અજય પંચાલ'વિસનગર તાલુકા નાં ગોઠવા ગામ મા આવેલ હાઇસ્કુલ પાછળ ઝઘડતા બાળકો ને સમજાવવા ગયેલાં વ્યક્તિ પર ઉશ્કેરાઈ ગયેલ શખ્સે પત્થર વડે હુમલો કરી આંખ નાં ભાગે ઈજાઓ પહોઁચડતા આ બના....

1