કડી મા લીમડા ના વૃક્ષમાંથી સફેદ પ્રવાહી બહાર નીકળતા કુતુહુલ સર્જાયું

jaiminsathavara@vatsalyanews.com 11-Feb-2019 10:30 PM 38

👉 કડી ના કોટ વિસ્તાર માં મેલડી માતા ના મંદિર ના પટાંગણ માં આવેલા આશરે 20 વર્ષ નું આયુષ્ય ધરાવતા લીમડા ના વૃક્ષમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયા થી અજીબ ઘટના જોવા મળી રહી છે.જેમાં હજારો લોકોના આસ્થા ના કેન્દ્ર સ....

કડી મા લીમડા ના વૃક્ષમાંથી સફેદ પ્રવાહી બહાર નીકળતા કુતુહુલ સર્જાયું

jaiminsathavara@vatsalyanews.com 11-Feb-2019 10:20 PM 44

👉 કડી ના કોટ વિસ્તાર માં મેલડી માતા ના મંદિર ના પટાંગણ માં આવેલા આશરે 20 વર્ષ નું આયુષ્ય ધરાવતા લીમડા ના વૃક્ષમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયા થી અજીબ ઘટના જોવા મળી રહી છે.જેમાં હજારો લોકોના આસ્થા ના કેન્દ્ર સ....

1