કડાણા તાલુકાના દિવડાકોલોની ખાતે માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી કરાય

કડાણા તાલુકાના દિવડાકોલોની ખાતે માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી કરાય

vatsalyanews@gmail.com 09-Feb-2019 12:10 PM 40

આસીફ શેખ લુણાવાડાકડાણા તાલુકાના દિવડાકોલોની બહારના બસસ્ટેન્ડ ખાતે 30 મા માર્ગ સલામતી સપ્તાહના ભાગરૂપે કડાણા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ પરમાર પોલીસ સ્ટાફ તેમજ જીડીપારગીના સંયુક્ત ટીમ દ્વારા વાહન ચાલકો ને ગુલા....

1