ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલીને જામનગર જિલ્લા માંથી આરોપી ની ધરપકડ કરતી નલીયા પોલીસ

ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલીને જામનગર જિલ્લા માંથી આરોપી ની ધરપકડ કરતી નલીયા પોલીસ

kutch@vatsalyanews.com 03-Jan-2019 07:45 PM 97

ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી જામનગર જીલ્લામાંથી આરોપીની ધરપકડ કરતી નલીયા પોલીસ મૈ . પોલીસ અધિક્ષક શ્રી એમ . એસ . ભરાડા સાહેબ તથા નખત્રાણાં વિભાગના ડીવાયએસપી . શ્રી યાદવ સાહેબ તથા નલીયા સર્કલના પોલીસ ઇનસ્પેક....

1