નવા ભારત ની આધારશિલા રૂપ બજેટ – વિનોદ ચાવડા

નવા ભારત ની આધારશિલા રૂપ બજેટ – વિનોદ ચાવડા

vatsalyanews@gmail.com 02-Feb-2019 06:49 PM 38

ગામડું – ગરીબ, ગૃહિણી, ખેડૂત કર્મચારીઓ, યુવાન, વયોવૃધ્ધ અને મધ્યમવર્ગ સહીત ના તમામ ક્ષેત્રને વિકાસની નવી તકો પ્રદાન કરતુ બજેટ વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ અને દેશના અર્થ તંત્રને લાંબા ગાળાના પડકારને પહોચી વળવા સજ....

1