આયુષ્માન કાર્ડનું વિતરણ કંબોયા ગામ ખાતે કરવામાં આવ્યું .

આયુષ્માન કાર્ડનું વિતરણ કંબોયા ગામ ખાતે કરવામાં આવ્યું .

vatsalyanews@gmail.com 13-Feb-2019 06:41 PM 66

વિકી એજ્યુકેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રા લી - બાયડ દ્વારા આયુષ્માન કાર્ડનું વિતરણ કંબોયા ગામ ખાતે કરવામાં આવ્યું . પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ તા ૨૩ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ ના આયુષ્માન ભારત - પ્રધાનમંત્ર....

1