માળીયા હાટીના માં ગાંધી પરિવાર ના માતાજી તથા સુરાપુરા દાદા નો હવન યોજાયો

vatsalyanews@gmail.com 19-Feb-2019 08:30 AM 96

માળીયા હાટીના માં વણિક સમાજ ના ગાંધી પરિવાર ના કુળ દેવી શ્રી વિજલાઈ .માતાજી અને સુરા પૂરા દાદા શ્રી ખેત લીય દાદા નો હવન ભુવા શ્રી પરેશ ભાઈ મૂળરાજ ભાઇ ગાંઘી ની હાજરી માં અને શાસ્ત્રી શ્રી કેતન ભાઈ આનંદ....

રિઝવાન આડતીયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં  રૂ પાંચ લાખના સાધનોનું દાન

રિઝવાન આડતીયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં રૂ પાંચ લાખના સાધનોનું દાન

vatsalyanews@gmail.com 14-Feb-2019 07:47 PM 60

રિપોર્ટ - મહેશભાઈ કાનાબારરિઝવાન આડતીયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા માળિયા હતીના ના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માં રૂ પાંચ લાખ ની કિંમત ના ખર્ચે લેબોરેટરી, ફિજીઓથેરાપી અને ડેન્ટિસ્ટ વિભાગો ને ઉપયોગી સાધનો અનુદાન.માળી....

રિઝવાન આડતીયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા વ્યસન મુક્તી માટે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા

રિઝવાન આડતીયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા વ્યસન મુક્તી માટે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા

vatsalyanews@gmail.com 08-Feb-2019 11:16 AM 68

રિઝવાન આડતીયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આશીર્વાદ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ના સહકાર થી માળિયા હાટીના ખાતે વ્યસન મૂકતી માટે સરકારી હાઇસ્કુલ અને પયોનિયર સ્કૂલ માં વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ને વિડીયો શો અન....

1