નાસા સ્કુલ રંગ તરંગ VATSALYA NEWS - LIVE

vatsalyanews@gmail.com 16-Feb-2019 08:34 PM

ટંકારા તાલુકા ની નાસા સ્કુલ રંગ તરંગ પ્રોગ્રામ લાઇવ ૨૦૧૯


એન.એસ.એસ. નો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દિવસ-૩

vatsalyanews@gmail.com 08-Feb-2019 08:32 PM

કાલાવડ તાલુકાના નવાગામે થી એન.એસ.એસ. નો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દિવસ-૨રિપોર્ટર, હષૅલ ખંધેડીયા વાત્સલ્ય ન્યુઝ LIVE


એન.એસ.એસ. કેમ્પનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દિવસ-૨

vatsalyanews@gmail.com 07-Feb-2019 08:35 PM

કાલાવડ તાલુકાના નવાગામે થી એન.એસ.એસ. નો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દિવસ-૨રિપોર્ટર, હષૅલ ખંધેડીયા વાત્સલ્ય ન્યુઝ LIVE


N.S.S. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું વાત્સલ્ય ન્યુઝમાં LIVE નિહાળો

vatsalyanews@gmail.com 06-Feb-2019 09:03 PM

રિપોર્ટર, હષૅલ ખંધેડીયાકાલાવડ તાલુકા ના નવાગામે થી એનએસએસ નો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું વાત્સલ્ય ન્યુઝમાં LIVE નિહાળો..


Gurukool Morbi Varshik Mahotsav LIVE

vatsalyanews@gmail.com 02-Feb-2019 06:24 PM

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાતે છઠ્ઠો વાર્ષિકોત્સવ કાર્યક્રમ LIVEવાત્સલ્ય ન્યુઝ


શ્રીમદ્ ભાગવત કથા વક્તા પૂ.જીગ્નેશ દાદા (રાધે રાધે) સાતમો દિવસ VATSALYA NEWS LIVE

vatsalyanews@gmail.com 28-Jan-2019 10:18 AM

શ્રીમદ્ ભાગવત કથા વક્તા પૂ.જીગ્નેશ દાદા (રાધે રાધે) સાતમો દિવસVATSALYA NEWS LIVE મોરબી ભીમાણી પરિવાર દ્વારા આયોજિતકથા સમય : સવારે ૯ થી ૧


Shree Mahesana Shaher Betalish Kadava Patidar Samaj Prasang LIVE

vatsalyanews@gmail.com 25-Jan-2019 10:27 AM

Shree Mahesana Shaher Betalish Kadava Patidar Samaj Prasang LIVE


રાસંગપરનું પ્રખ્યાત રામામંડળ જુવો લાઈવ

vatsalyanews@gmail.com 12-Jan-2019 09:31 PM

શ્રી ઉમિયા નવરાત્રી મહોત્સવ સમિતિ, મોરબી દ્વારા વ્યાસ જ્ઞાતિ સમૂહલગ્ન ના લાભાર્થેગુજરાત સહિત દેશભરમાં ધર્મ-કલાના કામણ પાથરી વિશ્વખ્યાત બનેલ રાસંગપરના રામામંડળ જુવો લાઈવવિજયપીચ, સરદારનગર સામે, શ્રીકુંજ....


શૈલેષભાઈ સાગપરિયા દ્વારા અભ્યાસ માં સફળ કઈ રીતે થવું તેના પર સેમિનાર LIVE

vatsalyanews@gmail.com 30-Dec-2018 10:31 AM

રીપોર્ટર, મયુર પારીઆ**શૈલેષભાઈ સાગપરિયા દ્વારા અભ્યાસ માં સફળ કઈ રીતે થવું તેના પર સેમિનાર LIVE**ખ્યાતનામ વક્તા શૈલેષભાઈ સાગપરિયા દ્વારા ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ એ અભ્યાસ માં સફળ કઈ રીતે થવું તેના ....


“શિવ કથા” સોમનાથ મહાદેવ મંદિર સામે પથિકા આશ્રમ થી દિવસ 9 LIVE

vatsalyanews@gmail.com 25-Dec-2018 10:59 AM

રિપોર્ટર :- હષૅલ ખંધેડીયાસોમનાથ મહાદેવ મંદિર સામે પથિકા આશ્રમ થી લાઇવઆયોજક :- દ્વાદ્વશ જયોતિલિંગ મંડળ - સુરત શિવકથાકાર :- શ્રી હંસદેવ ગીરી બાપુ -- ( નવાગામ શિવાશ્રમ )દિવસ - 9