મોરબી-માળીયા પેટા ચૂંટણી પરિણામ: રાઉન્ડ-૧૦

vatsalyanews@gmail.com 10-Nov-2020 10:59 AM

મોરબી-માળીયા પેટા-ચૂંટણી : જુઓ કોને કેટલા મત મળ્યા.સમય : ૧૦:૫૮ રાઉન્ડ : ૧૦રાઉન્ડ ૧૦ ના અંતે કોંગ્રેસ ૧૩૯૫ મતે આગળ અત્યાર સુધીમાં મળેલ મતો...(૧) જ્યંતીલાલ પટેલ (કોંગ્રેસ) : ૧૬૮૯૭(૨) બ્રિજેશ મેરજા (ભાજપ....


વાત્સલ્ય ન્યૂઝ પર લાઈવ નિહાળો અયોધ્યા રામ મંદીર ભૂમીપૂજન

vatsalyanews@gmail.com 05-Aug-2020 10:05 AM

વાત્સલ્ય ન્યૂઝ પર લાઈવ નિહાળો અયોધ્યા રામ મંદીર ભૂમીપૂજન


ભારત સરકારના નાણાં મંત્રી નિર્મલા સિતરમણની પ્રેસ કોન્ફ્ર્ન્સ

vatsalyanews@gmail.com 13-May-2020 04:06 PM

ભારત સરકારના નાણાં મંત્રી નિર્મલા સિતરમણની પ્રેસ કોન્ફ્ર્ન્સ


વડાપ્રધાન મોદીજી નું રાષ્ટ્ર જોગ સંદેશ

vatsalyanews@gmail.com 12-May-2020 08:15 PM

વડાપ્રધાન મોદીજી નું રાષ્ટ્ર જોગ સંદેશ


૩ મે સુધી લોક ડાઉન - PM મોદિ

vatsalyanews@gmail.com 14-Apr-2020 10:21 AM

૩ મે સુધી લોક ડાઉન - PM મોદિ


હનુમાન જયંતી નિમિતે સારંગપુર થી લાઈવ આરતી

vatsalyanews@gmail.com 08-Apr-2020 07:26 PM

હનુમાન જયંતી નિમિતે સારંગપુર થી લાઈવ આરતી..... હર્ષલ ખંધેડિયા વાત્સલ્ય ન્યૂઝ


મહેસાણા પરા વિસ્તાર ખાતે શ્રીરામ મંદિર નું ભવ્ય મંદિરનું નવ નિર્માણ...LIVE

vatsalyanews@gmail.com 24-Feb-2020 05:35 PM

મહેસાણા પરા વિસ્તાર ખાતે શ્રીરામ મંદિર નું ભવ્ય મંદિરનું નવ નિર્માણ...


LIVE :- અમદાવાદથી "નમસ્તે ટ્રમ્પ" કાર્યક્રમ નિહાળો લાઈવ

vatsalyanews@gmail.com 24-Feb-2020 02:02 PM

LIVE :- અમદાવાદથી "નમસ્તે ટ્રમ્પ" કાર્યક્રમ નિહાળો લાઈવ#DonaldTrump #NarendraModi #VijayRupani #Gujarat #VatsalyaNews


શ્રી શિવ કથા || શ્રી હંસદેવગિરિજી બાપુ || Navagam || Kalavad|| દિવસ - 07

vatsalyanews@gmail.com 08-Jan-2020 11:49 AM

શ્રી શિવ કથા નું લાઈવ પ્રસારણ શિવાશ્ર્મ નવાગામવાત્સલ્ય ન્યૂઝ ના તથા શ્રીનાથજી ફિલ્મસ ના માધ્યમ થીરિપોર્ટર હર્ષલ ખંધેડિયા સાથે9537244350


શ્રી શિવ કથા નું લાઈવ પ્રસારણ શિવાશ્ર્મ નવાગામ

vatsalyanews@gmail.com 06-Jan-2020 05:02 PM

શ્રી શિવ કથા નું લાઈવ પ્રસારણ શિવાશ્ર્મ નવાગામવાત્સલ્ય ન્યૂઝ ના તથા શ્રીનાથજી ફિલ્મસ ના માધ્યમ થીરિપોર્ટર હર્ષલ ખંધેડિયા સાથે9537244350