પેટલાદ ખાતે જિલ્લા કક્ષા નો ગરીબ કલ્યાણ મેળા મા 16  હજાર લાભાર્થી ઓને સાધન સહાય નુ વિતરણ

પેટલાદ ખાતે જિલ્લા કક્ષા નો ગરીબ કલ્યાણ મેળા મા 16 હજાર લાભાર્થી ઓને સાધન સહાય નુ વિતરણ

gohelkirankumar@vatsalyanews.com 04-Jan-2019 06:48 PM 89

રિપોર્ટર કિરણ ગોહેલ .આંકલાવ આજરોજ પેટલાદ ખાતે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાનો ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્ર સિંહ ચુડાસમા ના હસ્તે લાભાર્થી ઓને કિટવિતરણ કરવામાં આવી આપ્રસં....

ખંભાત કાડ્યોકેર હોસ્પિટલ માં આયુસ્યમાન ભારત ગોલ્ડ કાર્ડ નુ રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું

ખંભાત કાડ્યોકેર હોસ્પિટલ માં આયુસ્યમાન ભારત ગોલ્ડ કાર્ડ નુ રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું

gohelkirankumar@vatsalyanews.com 31-Dec-2018 09:36 AM 193

રિપોર્ટર કિરણ ગોહેલ આંકલાવ ગતરોજ ખંભાત તાલુકા મા કાડ્યોકેર હોસ્પિટલ મા સારવાર લઈ રહેલ ઈશ્વરભાઈ મણિલાલ ખારવા નુ C.S.C. V L E મફતભાઈ ભરવાડ દ્વારા કાડ્યોકેર હોસ્પિટલ રાત્રે 9....

1